Trang chủ : Viện kiểm sát Home
Tìm kiếm
 

 Góp ý

 

Mọi thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ qua email:
Thanhnguyen99ct2@gmail.com

 

 Content Editor

 
 

 Hội cựu chiến binh

 
Chức năng, nhiệm vụ Hội cựu chiến binh


1.  Chức năng:

 
 
 
 
 
 
 

      Hội cựu chiến binh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ/CCB ngày 13/12/1999 của Ban chấp hành Hội CCB Khối dân chính Đảng tỉnh Đồng Nai. Đây là tổ chức đoàn thể đại diện cho ý chí và quyền lợi của các cựu chiến binh đã và đang là cán bộ, kiểm sát viên công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai. Hội cựu chiến binh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai hoạt động với mục đích phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia bảo vệ pháp chế, pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ nhau về tinh thần và vận chất trong cuộc sống.

 
 
 
 
 
 
 

2.  Nhiệm vụ:

 
 
 
 
 
 
 

- Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, chống các quan điểm sai trái với chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước.

 
 
 
 
 
 
 

- Hội cựu chiến binh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai có nhiệm vụ vận động, tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, tiếp tục phát huy truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”.

 
 
 
 
 
 
 

- Tổ chức chăm lo, giúp đỡ các cựu chiến binh , tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, giữ gin và phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của dân tộc, của quân đội thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, xây dựng gia đình văn hóa.

 
 
 
 
 
 
 

- Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên khác trong cơ quan giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

 
 
 
 
 
 
 

     3. Cơ cấu tổ chức:

 
 
 
 
 
 
 

   Ban chấp hành hội gồm có 02 đồng chí gồm Chủ tịch: đồng chí Thái Ngọc Từ; Phó Chủ tịch: đồng chí Nguyễn Văn Hiền.

 
 
 
 
 
 
 

4. Thông tin liên hệ:

 
 
 
 
 
 
 

    Địa chỉ liên hệ: Phòng 2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại 0613819774.            

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 Video

 
Thư viện video
 

 Thư viện ảnh

 
  • Chuyên đề: Hạn chế các bản án ...
  •  VIEÄN KIEÅM SAÙT ND TÆNH ÑOÀN...
  •  VIEÄN KIEÅM SAÙT ND TÆNH ÑOÀN...
ĐĂNG NHẬP