Trang chủ : Viện kiểm sát Home
Tìm kiếm
 

 Góp ý

 

Mọi thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ qua email:
Thanhnguyen99ct2@gmail.com

 

 Content Editor

 
 

 Đảng bộ

 
Đảng bộ

 

 

​Địa chỉ: Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai – Số 1/6k, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bửu Long, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai​ 

 

 

 

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1. Chức năng
    Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối Dân Chính Đảng tỉnh Đồng Nai; có chức năng lãnh đạo các chi bộ trực thuộc đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vững mạnh.
2. Nhiệm vụ
- Lãnh đạo các chi bộ đảng trực thuộc và đảng viên trong cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tham gia góp ý kiến với Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo cơ quan Viện kiểm sát tỉnh những vấn đề theo chức năng để thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cấp uỷ địa phương.
- Lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên và CBCC trong cơ quan.
 
II. TỔ CHỨC BỘ MÁY
1. Bí thư:          Huỳnh Văn Lưu
2. Phó Bí thư:   Nguyễn Thị Trang Hoàng
3. Các chi bộ trực thuộc: 11 chi bộ
    - Chi bộ 1A  (phòng 2)
    - Chi bộ 1     (phòng 3)
    - Chi bộ 2     (phòng 1)
    - Chi bộ 3     (phòng 7)
    - Chi bộ 4     (phòng 8)
    - Chi bộ 5     (phòng 9)
    - Chi bộ 6     (Phòng 11 )
    - Chi bộ 7     (Phòng 10)
    - Chi bộ 8     (Phòng Khiếu tố + Phòng TKTP và CNTT)
    - Chi bộ 9     (Văn phòng) 
    - Chi bộ 10     (Phòng Thanh Tra + Phòng TCCB) 

 


 

 Video

 
Thư viện video
 

 Thư viện ảnh

 
  • Chuyên đề: Hạn chế các bản án ...
  •  VIEÄN KIEÅM SAÙT ND TÆNH ÑOÀN...
  •  VIEÄN KIEÅM SAÙT ND TÆNH ÑOÀN...
ĐĂNG NHẬP