Trang chủ : Nội dung tin Home
Tìm kiếm
 

 Góp ý

 

Mọi thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ qua email:
Thanhnguyen99ct2@gmail.com

 

 Tin tức ngành

 
Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự Cập nhật: 15-07-2020 02:07
Hưởng ứng phong trào thi đua do Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động với chủ đề xây dựng người cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật; công tâm và bản lĩnh; kỷ cương và trách nhiệm” cùng với các hoạt động tuyên truyền, văn nghệ, thể thao lập thành tích kỷ niệm 60 năm thành lập ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020) theo kế hoạch của VKSND tối cao và VKSND tỉnh Đồng Nai; Phòng kiểm sát thi hành án dân sự tăng cường chất lượng nghiên cứu hồ sơ thi hành án dân sự để phát hiện vi phạm của Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo thẩm quyền. Quan tâm kiểm sát việc áp dụng các biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án theo đúng nội dung bản án của Tòa án, đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền và nghĩa vụ liên quan …

​         Điển hình, việc thi hành án cụ thể như sau:

Bản án số 386/2019/DS-PT ngày 30/8/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh v/v tranh chấp di sản thừa kế, hủy Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phần Quyết định có nội dung như sau:

“2.2.1.2. Công nhận cho chị Nguyễn Thị Anh Đào, anh Nguyễn Thành Châu, Nguyễn Thanh Hồng quyền sử dụng hợp pháp diện tích đất 4.562 m2 (cắt một phần thửa 12) theo các mốc 2-3-4-4’-2’-2 của Trích lục và đo chỉnh lý khu đất bản đồ dịa chính số 26/2012 ngày 01/3/2012 của Trung tâm kỹ thuật địa chính nhà đất Đồng Nai-Chi nhánh huyện Nhơn Trạch (Bút lục 158).

2.2.2.2. Công nhận cho chị Nguyễn Thị Anh Đào, anh Nguyễn Thành Châu, Nguyễn Thanh Hồng quyền sử dụng hợp pháp diện tích đất 595 m2 (trong đó có 100 m2 đất ở nông thôn) và quyền sử hữu tài sản, cây trồng trên đất gồm: 71,5 m tường và 12 cây mít, 01 cây dừa, 02 cầy xoài, 29 cây tre, 25 cây trúc, 05 cây cao su, 12 cây chuối, 02 cây mai, 03 cây sầu riêng, 08 cây trà quế , 14 cây cau, 04 cây chôm chôm, 04 cây măng cụt, 08 cây phát tài, 01 cây vú sữa thuộc thửa đất số 548, 538, tờ bản đồ số 6 xã Phú Hội theo các mốc A-B-C-4-E-D-A tại Trích lục và đo chỉnh lý khu đất bản đồ địa chính số 115/2013 ngày 13/5/2012 của Trung tâm kỹ thuật địa chính nhà đất Đồng Nai – Chi nhánh huyện Nhơn Trạch (bút lục 372) và Chứng thư thẩm định giá số 683/TĐG-CT ngày 07/4/2017 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.

Buộc các anh chị Nguyễn Thị Anh Đào, anh Nguyễn Thành Châu, anh Nguyễn Thanh Hồng liên đới thanh toán giá trị tường rào và cây trồng chô ông Nguyễn Hiếu Nghĩa số tiền 19.720.250 đồng (Mười chín triệu bảy trăm hai mươi ngàn hai trăm năm mươi đồng).

2.3. Buộc ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, bà Nguyễn Thị Lá cùng các con của ông Nghĩa, bà Lá gồm: Nguyễn Thị Giàu, Nguyễn Thị Thu To, Nguyễn Hùng Mạnh, Nguyễn Thành Lên và Nguyễn Đức Phước giao cho các anh chị Nguyễn Thị Anh Đào, anh Nguyễn Thành Châu, anh Nguyễn Thanh Hồng diện tích đất cùng tài sản, cây trồng trên đất đã công nhận cho các anh chị Nguyễn Thị Anh Đào, anh Nguyễn Thành Châu, anh Nguyễn Thanh Hồng tại các tiểu mục 2.2.1.2 và 2.2.2.2 của Quyết định này”.

Ngày 04/11/2019, ông Nguyễn Thành Châu (được sự ủy quyền của bà Nguyễn Thị Anh Đào, ông Nguyễn Thanh Hồng) làm đơn yêu cầu thi hành án.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai ra quyết định thi hành án số 59/QĐ-CTHADS ngày 14/11/2019 thi hành án theo yêu cầu với nội dung:

“Cho thi hành đối với:

Nguyễn Hiếu Nghĩa (Tên gọi khác: Cảnh); Sinh năm: 1952; địa chỉ: 197, tổ 7, ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Các khoản phải thi hành:

Công nhận cho chị Nguyễn Thị Anh Đào, anh Nguyễn Thành Châu, Nguyễn Thanh Hồng quyền sử dụng hợp pháp diện tích đất 4.562 m2 (cắt một phần thửa 12) theo các mốc 2-3-4-4’-2’-2 của Trích lục và đo chỉnh lý khu đất bản đồ dịa chính số 26/2012 ngày 01/3/2012 của Trung tâm kỹ thuật địa chính nhà đất Đồng Nai-Chi nhánh huyện Nhơn Trạch (Bút lục 158).

Công nhận cho chị Nguyễn Thị Anh Đào, anh Nguyễn Thành Châu, Nguyễn Thanh Hồng quyền sử dụng hợp pháp diện tích đất 595 m2 (trong đó có 100 m2 đất ở nông thôn) và quyền sử hữu tài sản, cây trồng trên đất gồm: 71,5 m tường và 12 cây mít, 01 cây dừa, 02 cầy xoài, 29 cây tre, 25 cây trúc, 05 cây cao su, 12 cây chuối, 02 cây mai, 03 cây sầu riêng, 08 cây trà quế , 14 cây cau, 04 cây chôm chôm, 04 cây măng cụt, 08 cây phát tài, 01 cây vú sữa thuộc thửa đất số 548, 538, tờ bản đồ số 6 xã Phú Hội theo các mốc A-B-C-4-E-D-A tại Trích lục và đo chỉnh lý khu đất bản đồ địa chính số 115/2013 ngày 13/5/2012 của Trung tâm kỹ thuật địa chính nhà đất Đồng Nai – Chi nhánh huyện Nhơn Trạch (bút lục 372) và Chứng thư thẩm định giá số 683/TĐG-CT ngày 07/4/2017 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai”.

Đối chiếu nội dung Quyết định thi hành án và nội dung bản án nêu trên, việc ra Quyết định thi hành án theo yêu cầu của Cơ quan Thi hành án dân sự còn thiếu phần nội dung bản án: Tại phần Quyết định mục 2.3: “Buộc ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, bà Nguyễn Thị Lá cùng các con của ông Nghĩa, bà Lá gồm: Nguyễn Thị Giàu, Nguyễn Thị Thu To, Nguyễn Hùng Mạnh, Nguyễn Thành Lên và Nguyễn Đức Phước giao cho các anh chị Nguyễn Thị Anh Đào, anh Nguyễn Thành Châu, anh Nguyễn Thanh Hồng diện tích đất cùng tài sản, cây trồng trên đất đã công nhận cho các anh chị Nguyễn Thị Anh Đào, anh Nguyễn Thành Châu, anh Nguyễn Thanh Hồng tại các tiểu mục 2.2.1.2 và 2.2.2.2 của Quyết định này”.

Việc xác định người phải thi hành án là ông Nguyễn Hiếu Nghĩa (tên gọi khác: Cảnh) Sinh năm 1952, địa chỉ: 197, tổ 7, ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là chưa đầy đủ còn thiếu bà Nguyễn Thị Lá cùng các con của ông Nghĩa, bà Lá gồm: Nguyễn Thị Giàu, Nguyễn Thị Thu To, Nguyễn Hùng Mạnh, Nguyễn Thành Lên và Nguyễn Đức Phước.

Vi phạm khoản 3, Điều 36 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014) về tên, địa chỉ của người phải thi hành án, phần nghĩa vụ phải thi hành án.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành kiến nghị đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án khắc phục đảm bảo thi hành đúng theo nội dung bản án. Cục thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành quyết định về việc sửa đổi bổ sung quyết định về thi hành án về người phải thi hành án, về các khoản phải thi hành án; đồng thời Chấp hành viên tổ chức thi hành án ra quyết định thu hồi quyết định cưỡng chế thi hành án. Đồng thời Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai có văn bản trả lời Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc chấp nhận các nội dung kiến nghị.

 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục nhận được Giấy mời số 948/GM-CTHADS ngày 29/6/2020 Về việc tham gia cưỡng chế giao tài sản tại 02 diện tích đất 4562m2 tại xã Phước Thiền và diện tích 595 m2 tại xã Phú Hội huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của ông Nguyễn Hiếu Nghĩa (Cảnh) và bà Nguyễn Thị Lá, ông Nguyễn Hùng Mạnh, bà Nguyễn Thành Lên, bà Nguyễn Đức Phước, bà Nguyễn Thị Giàu, bà Nguyễn Thị Thu To (địa chỉ 197 tổ 7, ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho ông Nguyễn Thành Châu (địa chỉ ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) vào lúc 8 giờ ngày 9/7/2020. Kèm theo Giấy mời là Quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất số 12/QĐ-CTHADS ngày 26/6/2020 và Kế hoạch về việc cưỡng chế thi hành án số 946/KH-CTHADS ngày 29/6/2020 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai. Qua nghiên cứu tài liệu có tại hồ sơ thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai làm rõ các nội dung: Kế hoạch cưỡng chế thi hành án ban hành không đúng nội dung điều 11 Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự (gửi dự thảo kế hoạch, họp lấy ý kiến góp ý trước khi ban hành chính thức); Nội dung kế hoạch cưỡng chế huy động lực lượng lên đến 100 người so với 07 người trong gia đình phải thi hành án là không phù hợp với tính chất vụ việc và yêu cầu công việc tiến hành. Về dự trù chi phí cưỡng chế: Tổng cộng 34.150.000 đồng trong đó có khoản chi phí hỗ trợ tiền xăng xe chở đoàn cưỡng chế (07 xe x 2.000.000 đồng = 14.000.000 đồng) không có quy định tại Thông tư số 200/TT-BTC ngày 9/11/2016 Quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự; Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa có làm đơn tự nguyện giao 02 diện tích phải thi hành án cho người được thi hành án và Biên bản làm việc với Chấp hành viên Nguyễn Đắc Lộc, gia đình ông Nguyễn Hiếu Nghĩa làm đơn tự nguyện giao tài sản cho người được thi hành án theo thời gian do Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai quyết định nhưng Chấp hành viên không tiến hành giao tài sản thi hành án, ấn định thời gian thi hành cho người phải thi hành án thực hiện.

Hồ sơ thi hành án thể hiện Chấp hành viên chưa thực hiện thông báo thu phí thi hành án của người được thi hành án theo quy định tại thông tư số 216//2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; Đề xuất của Chấp hành viên về tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án từ nguồn ngân sách hay của các bên đương sự (trong trường hợp người phải thi hành án chịu chi phí cưỡng chế thi hành án thì thực hiện việc thu hồi như thế nào).    

Cục thi hành án tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra, làm rõ theo các nội dung nêu trên và trả lời Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai trước khi thực hiện việc cưỡng chế giao quyền sử dụng đất giữa người được thi hành án là ông Nguyễn Thành Châu và người phải thi hành án là ông Nguyễn Hiếu Nghĩa (Cảnh); bà Nguyễn Thị Lá, ông Nguyễn Hùng Mạnh, Nguyễn Thành Lên, bà Nguyễn Đức Phước, bà Nguyễn Thị Giàu, bà Nguyễn Thị Thu To.

Theo quy định tại Điều 12 Luật thi hành án dân sự năm 2014 và Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tham gia buổi cưỡng chế đạt kết quả theo đúng yêu cầu kế hoạch cưỡng chế đề ra./. 

 

                                    Nguyễn Viết Hạnh- Trưởng phòng 11 VKSND tỉnh
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video

 
Thư viện video
 

 Thư viện ảnh

 
ĐĂNG NHẬP