Trang chủ : Nội dung tin Home
Tìm kiếm
 

 Góp ý

 

Mọi thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ qua email:
Thanhnguyen99ct2@gmail.com

 

 Tin tức ngành

 
Kết quả trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa Cập nhật: 03-07-2020 11:12
Thực hiện Quyết định số 107/QĐ-VKS-P11 ngày 03/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự trong lĩnh vực thụ lý và giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự theo đơn yêu cầu; kiểm sát án chủ động thi hành án; kiểm sát án đình chỉ thi hành án; tạm đình chỉ thi hành án; việc hoãn thi hành án; việc chưa điều kiện thi hành án; thẩm định giá tài sản; bán đấu giá tài sản và việc thu chi tài chính liên quan đến vụ việc thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Biên Hòa.
 

​         Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tiến hành trực tiếp kiểm sát đối với Chi cục THADS thành phố Biên Hòa. về các nội dung theo kế hoạch đề ra, trên cơ sở các loại sổ sách tài liệu và hồ sơ thi hành án do các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và Chấp hành viên cung cấp. Kết quả công tác kiểm sát trực tiếp như sau:

         Công tác thi hành án dân sự của Chi cục THADS thành phố Biên Hòa. trong thời gian qua đã được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy thành phố Biên Hòa, UBND thành phố Biên Hòa, Ban chỉ đạo công tác thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa, hướng dẫn kịp thời về nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và sự phối kết hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban ngành, UBND các phường, xã. Qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại địa phương cụ thể là:

         Công tác tài chính kế toán nghiệp vụ thi hành án cơ bản (kiểm tra trực tiếp trên hồ sơ thi hành án) thực hiện theo biên lai thu, chi tiền thi hành án và các hóa đơn chứng từ kèm theo, mở, gửi các sổ tiền tiết kiệm tại ngân hàng đối với các khoản tiền phải chi trả nhưng đương sự chưa đến nhận.

        Tuy nhiên bên cạnh đó còn những tồn tại, hạn chế do những nguyên nhân khách quan, nguên nhân chủ quan.  \

         Qua công tác kiểm sát nhận thấy, số việc thụ lý thi hành án trong năm của Chi cục THADS thành phố Biên Hòa 374 việc, giá trị tài sản thi hành án rất lớn 1.132.765.632.000đ và tính chất, mức độ vụ việc thi hành án phức tạp việc thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng chiếm khoảng 55% . Nhưng kết quả thi hành án 6 tháng đầu năm đạt tỉ lệ án xong khoảng 60,02% về việc nhưng với tỷ lệ về tiền còn thấp là 14,92% qua đó thấy rằng công tác tổ chức thi hành án mới chỉ tập trung vào số việc thi hành đối với các khoản thi hành án chủ động (thu án phí, hoàn trả dự phí, thu tiền sung công, …) phần lớn chuyển sang quyết định chưa có điều kiện thi hành án mà chưa đi sâu vào công tác tổ chức thi hành đối với những vụ việc thi hành án theo đơn yêu cầu thi hành án để nâng cao tỉ lệ thi hành án xong về tiền.

         Công tác tổ chức thi hành án của Chấp hành viên những vụ việc thi hành án theo đơn yêu cầu còn chậm so với trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Một số trường hợp người phải thi hành án có điều kiện thi hành án, không tự nguyện thi hành nhưng Chấp hành viên không kiên quyết áp dụng các biện pháp kê biên, xử lý tài sản để thi hành án mà để vụ việc dây dưa, kéo dài từ năm 1992 đến nay.

        Công tác xác minh điều kiện thi hành án của chấp hành viên còn chưa đầy đủ, nội dung về tài sản, thu nhập và điều kiện khác. Hầu hết các hồ sơ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa ra quyết định án chưa điều kiện thi hành chỉ căn cứ vào kết quả xác minh điều kiện thi hành án tại UBND phường, xã, nơi người phải thi hành án tạm trú mà chưa thực hiện việc yêu cầu người phải thi hành án kê khai cụ thể về tài sản, thu nhập (đối với cá nhân), chưa xác minh tại Chi cục Thuế, Văn phòng đăng ký kinh doanh (đối với pháp nhân). Đồng thời có nhiều vụ việc nghĩa vụ thi hành án không lớn nhưng Chấp hành viên chỉ tập trung xác minh điều kiện thi hành án đối với tài sản là QSD đất, nhà ở mà không xác minh các tài sản, điều kiện khác của người phải thi hành án.

           Hồ sơ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa ra quyết định án chưa điều kiện thi hành án tỉ lệ cao: 1.678 việc/5.638 việc, chiếm tỉ lệ 32%. Hoãn thi hành án 75 việc/2.333 việc, trong lúc chưa phân loại tiền thu nộp Ngân sách nhà nước, thu chi trả cho công dân, trường hợp có khả năng thi hành án, không có khả năng thi hành án hoặc cố tình không thi hành án để làm cơ sở khi quyết định đúng pháp luật.

          Chưa sử dụng đúng các loại biên lai thu tạm thu.., biên lai thu tạm ứng án phí…, biên lai thu tiền tịch thu sung công, tiền phạt, tịch thu…, biên lai thi hành án thu theo đơn…,biên lai thu án phí, phí thi hành án...giữa bộ phận nghiệp vụ, bộ phận kế toán.

            Tiền tạm ứng cưỡng chế thi hành án phải thu trong số tiền là: 334.501.784 đ có những vụ việc từ năm 2008 đến nay chưa thu được, những nội dung này chưa được Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Chấp hành viên chưa thực hiện đúng quy định pháp luật về kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự kể từ tháng 01 năm 2018 đến nay. 

           Tiền gửi thi hành án tại ngân hàng, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa chưa thực hiện đúng theo quy định đối với các khoản tiền phải chi trả nhưng đương sự chưa đến nhận hoặc chưa giao được tài sản như:

             Khi người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp tiền vào tài khoản tại kho bạc của Chi cục Thi hành án thành phố Biên Hòa nhưng chưa kịp thời làm thủ tục gửi tiền có kỳ hạn theo quy định.

        Tiền gửi tại Kho bạc còn tồn số tiền lớn: 30.879.152.625 đ có danh sách thu hàng tháng  gửi vào tài khoản tạm gửi tại kho bạc nhưng không có danh sách tổng số tiền tồn thực tế tới ngày 31/03/2020 để đối chiếu số tiền giữa kế toán và bảng đối chiếu số dư tại kho bạc.

       Tổng số tiền 10.898.495.332đ  đang gửi tiết kiệm tại ngân hàng trong đó có những khoản tiền gửi thực tế chưa xử lý xong nhưng đã đưa vào hồ sơ xong và lưu trữ..  

        Nguyên nhân khách quan

           Số lượng án thụ lý các vụ việc về thi hành án tăng, địa bàn rộng trải dài trong khi đó số lượng Chấp hành viên, thư ký thi hành án còn thiếu nên ảnh hưởng đến công tác thi hành án.

         Công tác Thi hành án dân sự còn nhiều khó khăn vướng mắc quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự chưa đồng bộ cụ thể ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án chưa nghiêm.

        Năng lực của từng Chấp hành viên không đồng đều dẫn đến số lượng án của từng Chấp hành viên có sự chênh lệch nhau khá lớn.

         Người phải thi hành án không hợp tác, chây ỳ và chống đối gây khó khăn cho công tác tổ chức thi hành án.

        Cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện còn thiếu, chưa xây dựng được kho bảo quản, lưu trữ tang tài vật.

         Kế toán nghiệp vụ thi hành án còn kiêm nhiệm kế toán ngân sách, số lượng tiền tạm thu, tiền thu thi hành án, tiền tạm gửi tại Kho Bạc nhà nước và tiền gửi tại ngân hàng (hàng ngày thu, chi nhiều loại chứng từ khác nhau) còn tồn số lượng tiền lớn, tồn nhiều năm và chưa phân loại được từng vụ, việc kịp thời.  

       Nguyên nhân chủ quan

          Một số trường hợp, lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Biên Hòa chưa thường xuyên rà soát theo dõi kết quả thi hành án, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công việc của Chấp hành viên.

        Một số Chấp hành viên chưa tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định của Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong công tác tổ chức thi hành án dân sự. Chưa chủ động thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định của Luật Thi hành án dân sự để tổ chức thi hành quyết định thi hành án.  

         Trong công tác quản lý kế toán tài chính Chi cục trưởng còn thiếu kiểm tra, đối chiếu, xác minh giữa thủ kho, thủ quỹ, kế toán và Chấp hành viên Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán của hoạt động thi hành án dân sự và tình hình quản lý tiền, tài sản, tang vật trong quá trình thi hành án của đơn vị còn lõng lẻo chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng thủ kho là người mua trúng đấu giá tài sản là tang vật.

           Chưa thực hiện việc Kiểm tra, giám sát các khoản phải thu, đã thu của đối tượng phải thi hành án và chi trả cho các đối tượng được thi hành án, các khoản nộp ngân sách nhà nước, tình hình nhập xuất quỹ, tình hình quản lý tài sản tạm giữ, tài sản kê biên trong quá trình thi hành án, nhằm phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán trong thi hành án dân sự.

Để đảm bảo cho pháp luật được chấp hành thống nhất, tuân thủ các quy định của Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhằm khắc phục những vi phạm đã xảy ra, phòng ngừa kịp thời những vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị và yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Biên Hòa thực hiện và khắc phục.


                               Trần Đình Phi Long  - VKSND tỉnh Đồng Nai
 
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video

 
Thư viện video
 

 Thư viện ảnh

 
ĐĂNG NHẬP