Trang chủ : Nội dung tin Home
Tìm kiếm
 

 Góp ý

 

Mọi thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ qua email:
Thanhnguyen99ct2@gmail.com

 

 Tin tức ngành

 
Tỉnh Ủy Đồng Nai kiểm tra công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cập nhật: 06-01-2020 09:54
Thực hiện Kế hoạch số 301-KH/TU ngày 10/10/2019 của Tỉnh ủy Đồng Nai, về việc: kiểm tra một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, sai phạm về kinh tế; tình trạng tham nhũng vặt; Việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17/8/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 22/5/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án trên địa bàn tỉnh.
 

​         Ngày 02/01/2020, tại trụ sở cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Đồng Nai do đồng chí Lê Ngọc Minh (Phó trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy) làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác của Ban cán sự đảng từ thời điểm ngày 16/12/2018 đến ngày 15/9/2019. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Huỳnh Văn Lưu (Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai) cùng tập thể Ban cán sự đảng, Ban lãnh đạo và các Trưởng phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Theo nội dung báo cáo kết quả công tác với Đoàn kiểm tra, ngay từ đầu năm 2019, Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành 01 Nghị quyết, 12 Kế hoạch, 02 chương trình và 09 công văn để tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao, trong đó có Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17/8/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 22/5/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về: “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” và Kế hoạch số 259-KH/TU ngày 08/9/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”. Trên cơ sở đó, năm 2019, các Phòng Viện tỉnh và Viện KSND cấp huyện đã cụ thể hóa các quy định trên bằng việc ban hành 13 Chương trình công tác, 11 Kế hoạch công tác kiểm sát để tổ chức thực hiện trong năm 2019.

Bên cạnh việc triển khai bằng văn bản, Ban lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh cũng thường xuyên triển khai, quán triệt các văn bản, chỉ thị của Đảng, của Ngành thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần với các Phòng, giao ban hàng tháng với các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện qua hệ thống truyền hình trực tuyến và tại Hội nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm toàn Ngành vào cuối năm. Kết quả là các cán bộ, công chức, Kiểm sát viên hai cấp của Ngành kiểm sát Đồng Nai đã nắm vững các nội dung của Chỉ thị 20, Chỉ thị 23 và các quy định khác liên quan đến nhiệm vụ, chức năng của Ngành.

Ban cán sự đảng, Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chỉ đạo và các Phòng nghiệp vụ, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đã chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, thống kê, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân theo Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao; Thực hiện tốt Quy định số 05-QĐ/TU ngày 30/5/2017 của Tỉnh ủy Đồng Nai về chế độ báo cáo Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Qua đó, chủ động báo cáo kịp thời các vụ việc có khó khăn, vướng mắc, sự việc mới phát sinh để cấp có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn xử lý.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, Ban cán sự đảng đã ban hành Công văn số 12-CV/BCSĐ ngày 13/02/2019 triển khai Chương trình số 59-CTr/TU ngày 21/01/2019 về công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành:

- Kế hoạch số 239/KH-VKS ngày 07/3/2019 kiểm tra công tác kiểm sát giải quyết án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2019. Sau kiểm tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận số 04/KL-VKS ngày 17/6/2019. Kết luận số 04 đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của các đơn vị cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu các đơn vị phải khắc phục những hạn chế thiếu sót trong tháng 10 năm 2019.

- Kế hoạch số 578/KH-VKS ngày 21/5/2019 tự kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019.

- Kế hoạch số 1120/KH-VKS-VP ngày 24/9/2019 về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, đồng thời phúc tra việc thực hiện Kết luận số 04/KL-VKS ngày 17/6/2019 của Viện kiểm sát tỉnh Đồng Nai về kiểm tra công tác kiểm sát giải quyết án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động của Viện kiểm sát cấp huyện năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Bên cạnh việc kiểm tra theo chuyên đề, theo định kỳ như trên, Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Thanh tra thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các khâu nghiệp vụ và trật tự nội vụ.....Kết quả đã tiến hành thanh tra theo kế hoạch 02 cuộc, thanh tra đột xuất 01 cuộc; thanh tra thường xuyên 65 cuộc. Tất cả các cuộc kiểm tra, thanh tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đều có lồng ghép việc thực hiện các nội dung trong Chỉ thị số 23-CT/TU; Chỉ thị số 20-CT/TU; Kế hoạch số 14-KH/TU của Tỉnh ủy. Qua kiểm tra Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo đã nắm bắt được những hạn chế, thiếu sót của các đơn vị từ đó đưa ra những chỉ đạo kịp thời để khắc phục và kịp thời rút kinh nghiệm chung trong toàn Ngành để tránh lập lại sai phạm ở các đơn vị khác trong Ngành..

VPTH106012020.jpg

                                 Hình ảnh tại buổi kiểm tra 

Trong công tác phòng chống, tham nhũng, Ban cán sự đảng ban hành Chương trình số 19-CTr/BCSĐ, ngày 07/3/2019 về công tác phòng, chống tham nhũng 2019; Công văn số 116-CV/BCSĐ ngày 11/9/2019, triển khai thực hiện Công văn số 7431-CV/TU ngày 05/9/2019 của Tỉnh ủy Đồng Nai, về chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng; Chỉ đạo tổ chức thực hiện nội dung của công văn số 6950-CV/TU ngày 27/6/2019 của Tỉnh ủy Đồng Nai, về triển khai công văn số 219-CV/BCĐTW ngày 17/6/2019 về rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng (đã sao gửi công văn số 219 đến các đơn vị hai cấp). Qua đó, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 10/3/2016 của Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; và các văn bản Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành trước đây, gồm có: Kế hoạch số 10/KH-VKS-VP ngày 31/3/2016 thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị và Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 10/3/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 58-KH/BCSĐ ngày 06/6/2017 thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Công văn số 70-CV/BCSĐ ngày 16/6/2017 của Ban cán sự đảng về việc triển khai, thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/2/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.

Trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ về án tham nhũng, Viện kiểm sát ban hành Cáo trạng truy tố 06 vụ/7 bị can, Tòa án xét xử 07 vụ/09 bị cáo các tội phạm về tham nhũng. Không có trường hợp Tòa tuyên không phạm tội. Án tồn còn đang giải quyết tại Cơ quan điều tra là 02 vụ/2 bị can, tại Viện kiểm sát nhân dân 01 vụ/1 bị can, Tòa án 02 vụ/8 bị can. Qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ, qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và qua hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ ngành Kiểm sát Đồng Nai: không phát hiện có trường hợp nào để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Đánh giá kết quả công tác, Ban cán sự Đảng-Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành trong thực hiện nhiệm vụ của ngành Kiểm sát và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Ngành Kiểm sát Đồng Nai đã có nhiều cố gắng phấn đấu, khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh chống tội phạm, giữ vững trật tự trị an, an ninh ở địa phương. Thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm gắn với việc thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, cán bộ kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, Quy chế nghiệp vụ trong ngành và Quy chế phối hợp liên ngành; chấp hành nghiêm chỉnh chế độ thông tin, báo cáo của Ngành, của Đảng và cơ quan có thẩm quyền; phát huy tính tự giác, tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, của đảng viên. Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã tích cực phối hợp cùng Cơ quan điều tra, Tòa án xử lý nghiêm các vụ án hình sự nói chung, vụ án tham nhũng nói riêng theo đúng quy định của pháp luật. Không có trường hợp bao che hoặc xử lý, giải quyết không đúng với sự thật khách quan của vụ án. Không có trường hợp thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ, nghiêm túc các nội dung Nghị quyết, kết luận của Đảng trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án tham nhũng. So với trước khi có Chỉ thị số 23-CT/TU, Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy, ngành Kiểm sát Đồng Nai đã có nhiều tiến bộ ở các khâu công tác về án hình sự. Cụ thể, hiện nay tin báo tố giác tội phạm quá hạn không có (so với trước đây thường trên 100 tin báo quá hạn); tỉ lệ giải quyết tin báo, tỉ lệ án trả điều tra bổ sung, giải quyết án..v..v.. luôn nằm trong giới hạn cho phép của Ngành.

Đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao việc áp dụng những thành tựu tiến bộ của Công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và được Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu Ngành trong việc áp dụng công nghệ thông tin, trong đó có việc áp dụng “Phần mềm sổ thụ lý án điện tử hình sự. Phần mềm đã giúp cho Lãnh đạo kiểm sát đầy đủ, toàn diện hoạt động của KSV trong tất cả các lĩnh vực như tin báo, điều tra, truy tố, xét xử, nắm được từng giai đoạn giải quyết của vụ án, thuận tiện cho việc tổng hợp báo cáo, trích xuất dữ liệu..... Ngoài ra, Viện kiểm sát tỉnh tiếp tục phối hợp tốt với Tòa án nhân dân tỉnh lắp đặt hệ thống camera giám sát phiên tòa tại Tòa án hai cấp theo Đề án kết nối mạng trực tuyến từ phòng xử án đến phòng làm việc của Chánh án Tòa án và của Viện trưởng Viện kiểm sát. Hệ thống camera giám sát phiên tòa phục vụ có hiệu quả hơn việc theo dõi diễn biến tại các phiên tòa, đảm bảo các phiên tòa được thực hiện một cách công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã áp dụng hệ thống Văn phòng điện tử (I-Office). Hệ thống này giúp cho Viện kiểm sát hai cấp trao đổi văn bản điện tử một cách nhanh chóng, kịp thời. Hiện nay, trừ văn bản mật, ngoài ra các văn bản, báo cáo, công văn, tài liệu triển khai Ngành kiểm sát Đồng Nai đều gửi qua hệ thống I-Office. Điều này, không chỉ giúp tiết kiệm được kinh phí văn phòng phẩm, cước bưu điện, công sức lao động, hao mòn máy móc mà còn nhanh chóng, kịp thời. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã cử đoàn công tác đi trực tiếp đến Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tiền Giang để hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng miễn phí phần mềm phần mềm sổ thụ lý án điện tử hình sựcủa Đồng Nai. Đã cài đặt miễn phí phần mềm I-Office cho Trường đào tạo nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi kiểm tra, những khó khăn, vướng mắc của Viện kiểm sát nhân dân đều đã được Đoàn kiểm tra ghi nhận (chủ yếu là khó khăn về chờ kết quả giám định tư pháp, tình hình phạm pháp ở Đồng Nai luôn phức tạp, một số quy định của pháp luật còn chưa cụ thể). Những chỉ đạo, nhắc nhở của Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy đã được tập thể Ban cán sự đảng, Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai nghiêm túc tiếp thu, khắc phục và sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

 

                             Nguyễn Văn Huyện (Văn phòng Viện tỉnh)
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video

 
Thư viện video
 

 Thư viện ảnh

 
ĐĂNG NHẬP