Trang chủ : Nội dung tin Home
Tìm kiếm
 

 Góp ý

 

Mọi thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ qua email:
Thanhnguyen99ct2@gmail.com

 

 Tin tức ngành

 
Công bố kết luận việc phúc tra và trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Cục thi hành án dân sự huyện Trảng Bom 06 tháng cuối năm 2019 Cập nhật: 29-10-2019 01:49
Trong các ngày từ 04/10/2019 đến ngày 14/10/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Trảng Bom. Kết thúc đợt kiểm sát, ngày 23/10/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã công bố kết luận trực tiếp kiểm sát đối với Cục Thi hành án dân sự huyện.
 

Tham dự buổi thông qua kết luận trực tiếp kiểm sát có đồng chí Tạ Thanh Quang -Viện trưởng VKSND huyện Trảng Bom, đồng chí Hoàng Anh- Phó Viện trưởng - Trưởng đoàn kiểm sát; cùng các đồng chí lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự, các Kiểm sát viên, Chấp hành viên và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Cúc - Đại diện Ban pháp chế huyện Trảng Bom.

Quá trình trực tiếp kiểm sát, các thành viên trong Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách tài liệu thi hành án. Đoàn cũng tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án các loại án có kiều kiện thi hành nhưng còn tồn đọng kéo dài, kiểm kê quỹ tiền mặt, quỹ tiền gửi tại ngân hàng, bảo quản kho vật chứng….vv.

Qua kiểm sát thấy Chi cục thi hành án có nhiều ưu điểm như:

Về sổ sách: Chi cục THADS huyện Trảng Bom đã mở sổ theo dõi theo quy định của ngành, sổ sách thể hiện gọn gàng, sạch sẽ, cập nhật tương đối đầy đủ các thông tin và cột mục theo quy định.

Về việc chuyển giao Bản án, Quyết định: Đối với những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật mà người được thi hành án đã làm đơn yêu cầu thi hành án hoặc những bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật Toà án chuyển giao để Chi cục THADS ra quyết định về phần thu án phí, tịch thu sung công hoặc tịch thu tiêu huỷ, Chi cục trưởng THADS huyện đã chủ động ra các quyết định thi hành án theo đúng quy định nên hầu hết các bản án, quyết định đều được các chấp hành viên đôn đốc, giải quyết theo đúng pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự.

Về công tác thụ lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Thủ trưởng Cơ quan thi hành án đã quan tâm chỉ đạo xử lý kịp thời. Trong thời gian từ ngày 01/10/2019 đến ngày 27/9/2019, Chi cục thi hành án dân sự huyện Trảng Bom đã nhận 21 đơn (16 đơn khiếu nại, 5 đơn tố cáo), đã giải quyết 18/21 đạt 85.7%). Chấp hành viên phụ trách công tác khiếu nại, tố cáo đã thường xuyên  cập nhật đầy đủ, rõ ràng, kịp thời vào sổ thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng theo quy định.

Việc giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản có liên quan trong việc thi hành án cũng được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom thực hiện đúng quy định.

Trong quá trình trực tiếp kiểm sát, Chi cục THADS huyện Trảng Bom  đã có báo cáo quá trình giải quyết THA trong 6 tháng cuối năm 2018 (theo yêu cầu) và cung cấp danh sách các loại án do các Chấp hành viên đang thụ lý giải quyết.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Chi cục Thi hành án dân sự vẫn còn nhiều vi phạm như:

- Vi phạm trong việc xác minh điều kiện thi hành án: Chấp hành viên tiến hành lập biên bản xác minh điều kiện thi hành án của đương sự nhưng nội dung cần xác minh không thể hiện đầy đủ nội dung xác minh đã có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Vi phạm về việc ban hành các quyết định thi hành án: Chi cục THADS huyện chưa tiến hành xác minh đầy đủ điều kiện của người phải thi hành án tại Cơ quan chuyên môn Văn phòng đăng ký đất đai đã ban hành QĐ chưa có điều kiện thi hành án đối với người phải thi hành án

- Chậm xác minh giải quyết các hồ sơ thi hành án: Nhiều hồ sơ của các năm trước vẫn chưa thi hành xong do chậm xác minh thi hành án.

- Vi phạm về thời hạn tự nguyện thi hành án và cưỡng chế thi hành án: Đương sự có tài sản những không tiến hành kê biên cưỡng chế theo quy định.

- Vi phạm uỷ thác thi hành án: Chi cục thi hành án nhận được uỷ thác của đơn vị khác nhưng không ra quyết định thi hành án hoặc chậm ra quyết định thi hành án đồng thời không có văn bản thông báo cho cơ quan uỷ thác.

- Vi phạm về thời hạn tống đạt, thông báo các quyết định thi hành án.

- Vi phạm trong việc xử lý tang tài vật: Vẫn còn để tồn đọng hơn 100 hồ sơ tang tài vật chưa xử lý do Chi cục không ra quyết định thi hành án, chậm thi hành án hoặc không có hướng xử lý nhưng không có văn bản xin ý kiến...

- Vi phạm quản lý quỹ tiền mặt: Nhiều khoản tiền tại quỹ không được xử lý gửi kho bạc hoặc gửi tiết kiệm ngân hàng.

- Kết quả thực hiện kết luận kiểm sát trực tiếp 06 tháng đầu năm ngày 30/5/2019: Về cơ bản đã khắc phục các vi phạm đã nêu tuy nhiên vẫn còn chưa triệt để: Cụ thể vẫn còn 01 hồ sơ tiền gửi tại ngân hàng chưa thông báo đương sự, chưa cung cấp cho đoàn 08 hồ sơ tiền gửi ngân hàng của đương sự.

Trên cơ sở những vi phạm đã phát hiện trong quá trình trực tiếp kiểm sát, Ngày 23/10/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã ban hành Kết luận trực tiếp kiến nghị, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom có biện pháp khắc phục, chấm dứt những tồn tại, thiếu sót đã xảy ra trong quá trình tổ chức thi hành án, sớm tổ chức đưa ra thi hành án những trường hợp có điều kiện thi hành và thực hiện theo đúng quy định của Luật thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đồng chí Trần Thanh Hợp – Chi cục trưởng Cục THADS huyện Trảng Bom nhất trí với kết luận, tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát và sẽ quán triệt nội dung kết luận này đến toàn thể Chấp hành viên, cán bộ, công chức trong đơn vị. Trong thời gian tới, Cục THADS sẽ áp dụng các biện pháp và tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra nhằm đảm bảo các hoạt động về nghiệp vụ thi hành án dân sự của Chấp hành viên được tuân thủ đúng quy định, để công tác thi hành án dân sự đạt hiệu quả hơn nữa./.

   

     

                                     Trìu A Sám –KSV huyện Trảng Bom

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video

 
Thư viện video
 

 Thư viện ảnh

 
ĐĂNG NHẬP