Trang chủ : Nội dung tin Home
Tìm kiếm
 

 Góp ý

 

Mọi thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ qua email:
Thanhnguyen99ct2@gmail.com

 

 Tin pháp luật

 
Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm thông qua kết quả xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại. Cập nhật: 14-10-2019 07:44
Ngày 21/8/2019 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa: 1.Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). 2.Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch. 3.Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Tập đoàn dầu khí Việt Nam.
 

​         Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã quyết định chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, hủy bản án sơ thẩm số 09/2018/KDTM-ST ngày 29/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ tục chung.

1. Tóm tắt nội dung vụ án:

Ngày 29/6/2009, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) (gọi tắt là  ngân hàng) và công ty TNHH MTV đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch ký hợp đồng tín dụng số 0906HCM023/HĐTD-NH/2009 kèm theo phụ lục 1 cùng ngày. Nội dung hợp đồng tín dụng và phụ lục nói trên như sau: Công ty TNHH MTV đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch vay của Ngân hàng TMCP nhà Hà Nội (nay là ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội) số tiền là 900.000.000đ (chín trăm triệu đồng), thời hạn vay 12 tháng, mục đích vay để thanh toán tiền vật tư, thiết bị, nhân công đóng tàu. Nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH MTV đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch được bảo đảm bằng chứng thư bảo lãnh số 1378/BL-CNT ngày 19/6/2009 của Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Công ty TNHH MTV đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch đã nhận số tiền vay là 900.000.000đ theo khế ước nhận nợ số 0906023.000 ngày 26/6/2009.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng nói trên, Công ty TNHH MTV đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ. Đến nay Công ty TNHH MTV đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch và bên bảo lãnh vẫn chưa thanh toán nợ cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội. Do đó Ngân hàng yêu cầu bị đơn - Công ty TNHH MTV đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch phải thanh toán cho nguyên đơn một lần tổng số tiền nợ tính đến ngày 29/11/2018 như sau:

Nợ gốc: 544.676.000 đồng, nợ lãi trong hạn: 381.784.442 đồng, lãi phạt chậm trả lãi: 17.194.900đồng, phạt chậm trả gốc: 429.294.802 đồng. Tổng cộng cả gốc và lãi là 1.372.900.144 đồng. Tiền lãi tiếp tục tính đến ngày bị đơn thanh toán xong nợ gốc.

Trường hợp Công ty TNHH MTV đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch và bên bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án kê biên, phát mãi, xử lý tài sản của Công ty TNHH MTV đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch để thu hồi nợ.

Nếu Công ty TNHH MTV đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ thì yêu cầu bên bảo lãnh là Tập đoàn dầu khí Việt Nam thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho Công ty TNHH MTV đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch theo chứng thư bảo lãnh số 1378/BL-CNT ngày 19/6/2009.

Bị đơn không đến Tòa án làm việc theo giấy triệu tập nên không có lời khai tại Tòa án.

Tập đoàn Vinashin cho rằng: Căn cứ quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc tái cơ cấu tập đoàn Vinashin thì doanh nghiệp và dự án của tập đoàn Vinashin được điều chuyển, bàn giao về tập đoàn dầu khí Việt Nam. Đối với khoản vay của Công ty TNHH MTV đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch thì tập đoàn dầu khí Việt Nam có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đảm bảo thay cho tập đoàn Vinashin.

Đại diện tập đoàn dầu khí Việt Nam cho rằng mặc dù tập đoàn dầu khí Việt Nam và tập đoàn Vinashin đã ký kết các văn bản bàn giao ngày 15/7/2010 và ngày 21/10/2010  về việc bàn giao các doanh nghiệp/dự án từ tập đoàn Vinashin ( trong đó có Công ty TNHH MTV đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch) về tập đoàn dầu khí Việt Nam theo quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ nhưng việc đối chiếu và xác nhận công nợ giữa hai bên đến nay chưa hoàn thiện. Do đó chưa có cơ sở xác định tập đoàn dầu khí Việt Nam có nghĩa vụ liên quan đến việc bảo lãnh của tập đoàn Vinashin cho Công ty TNHH MTV đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch theo hợp đồng tín dụng mà các bên đã ký kết. Tập đoàn dầu khí Việt Nam không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ngân hàng về phần trách nhiệm bảo lãnh.

Bản án sơ thẩm số 09/2018/KDTM-ST ngày 29/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch tuyên xử:

1.Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” đối với bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch.

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội về việc buộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tiền vay theo hợp đồng tín dụng số 0906HCM023/HĐTD-NH/2009 ngày 29/6/2009 và chứng thư bảo lãnh số 1378/BL-CNT ngày 19/6/2009 của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

2. Xử buộc: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch phải trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội số tiền nợ theo hợp đồng tín dụng số 0906HCM023/HĐTD-NH/2009 ngày 29/6/2009 gồm các khoản: Nợ gốc: 544.676.000 đồng. Nợ lãi trong hạn: 381.784.442 đồng. Phạt chậm trả lãi: 17.194.900 đồng. Lãi phạt quá hạn: 429.294.802 đồng. Tổng số tiền Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch phải trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội là: 1.372.900.144đ (Một tỷ, ba trăm bảy hai triệu, chín trăm ngàn, một trăm bốn bốn đồng).

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí,về thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự.

          Ngày 07/12/2018 Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội kháng cáo một phần bản án sơn thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm tuyên bố Tập đoàn dầu khí Việt Nam phải trả nợ thay cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch số tiền 1.372.900.144 đồng tính đến ngày 29/11/2018 theo chứng thư bảo lãnh.

Ngày 25/12/2018 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số 412/QĐKNPT-VKS- KDTM kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm theo hướng hủy toàn bộ bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 09/2018/KDTM-ST ngày 29/11/2018  của Toà án nhân dân huyện Nhơn Trạch do bỏ sót người tham gia tố tụng, thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, vi phạm về việc tính lãi và áp dụng pháp luật.

2. Vi phạm của cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm.

2.1. Về xác định đương sự trong vụ án:

Ngày 19/6/2009, Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đứng ra bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch vay số tiền 900.000.000 đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo “Chứng thư bảo lãnh” số 1378/BL-CNT, theo đó chứng thư bảo lãnh có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 30/6/2010. Ngày 29/6/2009, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và công ty TNHH MTV đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch ký hợp đồng tín dụng số 0906HCM023/HĐTD-NH/2009 kèm theo phụ lục 1 cùng ngày. Như vậy nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH MTV Đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch được bảo đảm bằng “Chứng thư bảo lãnh” số 1378/BL-CNT. Thực hiện theo quyết định 926/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu thì tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đã chuyển giao Công ty TNHH MTV Đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch về tập đoàn dầu khí Việt Nam theo biên bản bàn giao ngày 15/7 và 21/10/2010. Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin)  đều cho rằng việc đối chiếu và xác nhận công nợ giữa hai bên đến nay chưa hoàn thiện. Do đó trách nhiệm bảo lãnh đối với khoản vay của công ty TNHH MTV Đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch chưa được xác định nhưng cấp sơ thẩm không đưa tập đoàn Vinashin vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm rõ là bỏ sót tư cách đương sự vi phạm khoản 4, Điều 68 Bộ luật tố tụng Dân sự

2.2. Về thu thập chứng cứ:

Tòa án đã yêu cầu các đương sự cung cấp thông tin về việc tái cơ cấu tập đoàn Vinashin nhưng chưa thu thập được đầy đủ theo yêu cầu, phía nguyên đơn đã có đơn yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ, tuy nhiên tại công văn số 9911/VPCP-HC ngày 18/9/2017 (BL 183) của Văn phòng Chính phủ thể hiện nội dung “…Mọi thông tin liên quan đến quá trình tái cơ cấu Vinashin do Bộ giao thông vận tải (là cơ quan chủ quản của tập đoàn Vinashin) quản lý và lưu trữ..”. Ngày 21/9/2017 Tòa án huyện Nhơn Trạch đã có công văn số 160/2017/QĐ-CCTLCC gửi Bộ giao thông vận tải để yêu cầu cung cấp tài liệu chứng cứ nhưng hết thời hạn cung cấp vẫn không nhận được văn bản trả lời của Bộ giao thông vận tải. Tuy nhiên thẩm phán cấp sơ thẩm không ban hành văn bản đôn đốc Bộ giao thông vận tải để thu thập tài liệu, chứng cứ làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án. Mặt khác tại công văn  ngày 11/07/2018 của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy thể hiện ngày 21/5/2013, Vinashin có văn bản số 1115/CNT-TCKT gửi Thủ tướng Chính phủ, ban chỉ đạo tái cơ cấu tập đoàn CNTT Việt Nam, Ngân hàng nhà nước đề nghị hỗ trợ Vinashin trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho các đơn vị thành viên tại tổ chức tín dụng. Sau đó Bộ giao thông vận tải  có công văn số 5097/BGTVT-QLDN ngày 04/06/2013, Bộ Tài chính có công văn số 405/BTC-TCDN ngày 11/06/2013, ngày 19/06/2013 Văn phòng Chính phủ có công văn số 1186/VPCP-KHTH hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên cấp sơ thẩm chưa thu thập các văn bản này để làm cơ sở giải quyết vụ án đã quyết định chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội về việc buộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tiền vay là chưa đủ cơ sở vững chắc, vi phạm Điều 96, 97 Bộ luật tố tụng Dân sự.

2.3 Về việc phạt chậm trả lãi:

Bản án sơ thẩm buộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch phải trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội số tiền phạt chậm trả lãi: 17.194.900 đồng là trái với Án lệ số 11/2017/AL được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao thông qua ngày 14/12/2017 và được công bố theo quyết định số 299/QĐ-TA ngày 28/12/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao vì đây là khoản lãi chồng lãi.

3. Vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên.

Trong công tác kiểm sát, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 58 Bộ luật tố tụng dân sự  trong việc kiểm sát việc lập hồ sơ của Tòa án; nghiên cứu kỹ hồ sơ; thể hiện cao vai trò, trách nhiệm khi tham gia phiên tòa nên đã phát hiện được một số vi phạm, tham mưu lãnh đạo Viện kịp thời báo cáo Viện kiểm sát cấp trên kháng nghị phúc thẩm. Qua vụ án này, các đơn vị cấp huyện cần tăng cường phối hợp quan hệ hai cấp trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động, hành chính nói chung cũng như thực hiện chỉ tiêu công tác kháng nghị nói riêng theo quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát Tối cao, nghiên cứu rút kinh nghiệm chung nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát./.


                                     Đỗ Thị Yến –KSV P10

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video

 
Thư viện video
 

 Thư viện ảnh

 
ĐĂNG NHẬP