Trang chủ : Nội dung tin Home
Tìm kiếm
 

 Góp ý

 

Mọi thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ qua email:
Thanhnguyen99ct2@gmail.com

 

 Tin tức ngành

 
Kết quả trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc Cập nhật: 02-10-2019 09:30
Thực hiện Quyết định số 266/QĐ-VKS-P11 ngày 14/8/2019 và kế hoạch số 950/KH-VKS-P11ngày 14/8/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự trong lĩnh vực thụ lý và giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự theo đơn yêu cầu; kiểm sát án chủ động thi hành án dân sự; kiểm sát án đình chỉ thi hành án dân sự; tạm đình chỉ thi hành án dân sự, việc hoãn thi hành án dân sự, việc chưa điều kiện thi hành án dân sự; việc thu chi tài chính liên quan đến công tác thi hành án dân sự và công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Xuân Lộc.
 

​         Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng với Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân lộc tiến hành trực tiếp kiểm sát đối với Chi cục THADS huyện Xuân Lộc về các nội dung theo kế hoạch đề ra, nghiên cứu sổ sách tài liệu và hồ sơ thi hành án do các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và Chấp hành viên cung cấp.

       Trong quá trình kiểm sát tại đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự THADS huyện Xuân Lộc đến nay đã có kết luận của đoàn kiểm sát với những nội chính như:

        Công tác thi hành án dân sự của Chi cục THADS huyện Xuân Lộc trong thời gian qua được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy, UBND Huyện, Ban chỉ đạo công tác thi hành án dân sự huyện, hướng dẫn kịp thời về nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và sự phối kết hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn. Qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại địa phương cụ thể là:

        - Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện với chức năng giám sát việc tổ chức thi hành án đã tổ chức giám sát kịp thời trong việc tổ chức thi hành án, đã tham gia, phối hợp, hỗ trợ Chi cục Thi hành án dân sự huyện trong việc vận động, thuyết phục các bên đương sự tự nguyện thi hành án.

          - Đối với Cơ quan Công an huyện đã tích cực phối hợp tốt với Chi cục Thi hành án dân sự huyện trong việc huy động lực lượng tham gia bảo vệ công tác cưỡng chế thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án và thực hiện đúng quy định về việc giao nhận vật chứng.

         - Đối với Tòa án nhân dân huyện đã phối hợp tốt với Chi cục Thi hành án dân sự huyện trong công tác chuyển giao bản án, quyết định của tòa án đảm bảo về mặt thời gian, Việc trả lời các kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự đối với việc giải thích, đính chính các Bản án, quyết định đúng quy định của pháp luật.

         - Đối với Viện Kiểm sát nhân dân huyện với chức năng, nhiệm vụ kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự đã phân công Kiểm sát viên phối hợp cùng Chi cục thi hành án tiến hành kê biên, cưỡng chế các vụ việc thi hành án. Trong năm đã tiến hành kiểm sát công tác thi hành án đã có kết luận, kiến nghị và kháng nghị Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc đã khắc phục theo kết luận, kiến nghị và kháng nghị của Viện kiểm sát

          - Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã tích cực phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự huyện trong việc tham gia Hội đồng tiêu hủy tang vật, tiến hành các thủ tục giao nhận tài sản sung công kịp thời, đúng quy định.

            - Đối với Ngân hàng, Kho bạc nhà nước và Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp tốt với Chi cục thi hành án dân sự trong việc cung cấp các thông tin tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án, và các đề nghị, yêu cầu của Chi cục Thi hành án dân sự để Chi cục thi hành án dân sự kịp thời ra Quyết định phong tỏa, cuỡng chế số tiền có trong tài khoản.

           - Đối với Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã tích cực phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự huyện trong việc cung cấp thông tin địa chính đất đai, thu hồi, hủy bỏ, cấp mới giấy đăng ký quyền sử dụng đất, Từ đó giúp cho Chi cục thi hành án dân sự huyện thực hiện tốt trong công tác kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, cũng như cho người mua được tài sản bán đấu giá trong việc đăng ký tên quyền sử dụng đất. 

           - Đối với Công tác phối hợp với UBND các xã, thị trấn Chi Cục thi hành án dân sự huyện đã làm tốt phân công cán bộ kết hợp cùng Chi cục thi hành án dân sự đến tận nhà của các đương sự phải thi hành án để phân tích, vận động, giáo dục...để các đương sự tự nguyện thi hành án từ đó đã giúp cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện giải quyết xong được một số việc thu được một số khoản thu cho ngân sách nhà nước, cũng như cho công dân.

          Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 7 năm 2019, Chi cục THADS huyện đã thi hành xong 1.120 việc/ 2.227 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 60,87 % trên tổng số việc có điều kiện thi hành. Số tiền thi hành xong 18.433.209.000đ đạt tỷ lệ 19,34% trên tổng số tiền có điều kiện thi hành.

          Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, tổ chức đã được Lãnh đạo Chi cục chỉ đạo thực hiện tốt. Mở đầy đủ các loại sổ sách theo dõi, quản lý đơn khiếu nại, tố cáo ghi chép đầy đủ rõ ràng. Việc tiếp nhận và ra thông báo thụ lý đơn khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền đã được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Hầu hết, các đơn khiếu nại đều được giải quyết đúng thẩm quyền và đúng hạn luật định.

          Công tác tài chính kế toán nghiệp vụ thi hành án được thực hiện theo biên lai thu, chi tiền thi hành án và các hóa đơn chứng từ kèm theo. Thực hiện định kỳ việc đối chiếu tiền tồn tại tài khoản tạm gửi Kho Bạc (có xác nhận của Kho bạc). Mở, gửi các sổ tiền tiết kiệm tại ngân hàng Nông nghiệp huyện Xuân Lộc đối với các khoản tiền phải chi trả nhưng đương sự chưa đến nhận.

           Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã được vẫn còn tồn tại những hạn chế và vi phạm trong công tác thi hành án dân sự.

         Trên cơ sở đó Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành kết luận trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc.

          Để đảm bảo cho pháp luật được chấp hành thống nhất, tuân thủ các quy định của Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm khắc phục những vi phạm đã xảy ra, phòng ngừa kịp thời những vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự.

          Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị và yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Xuân Lộc.


                         Trần Đình Phi Long - VKSND tỉnh Đồng Nai
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video

 
Thư viện video
 

 Thư viện ảnh

 
ĐĂNG NHẬP