Trang chủ : Nội dung tin Home
Tìm kiếm
 

 Góp ý

 

Mọi thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ qua email:
Thanhnguyen99ct2@gmail.com

 

 Tin tức ngành

 
Tổ biệt phái tỉnh Đồng Nai được Viện trưởng Viện cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm Cập nhật: 09-09-2019 04:28
Căn cứ Chỉ Thị số 04/CT-VKSTC ngày 08/3/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác quản lý, giải quyết đơn đền nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm tại các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Kế hoạch số 30/KH-VKSTC ngày 10/3/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường quản lý, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm tại các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Thực hiện kế hoạch số 09/KH-VC3-VP ngày 18/3/2016 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp với Viện kiểm sát nhân tỉnh, thành phố khu vực phía nam trong việc giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
 

​          Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chọn và cử 04 kiểm sát trung cấp của 03 phòng nghiệp vụ gồm đồng chí Vũ Thị Hồng Uyên, đồng chí Đỗ Thị Yến, đồng chí Phạm Thị Hợp và đồng chí Phạm Xuân Nam làm nhiệm vụ biệt phái giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm tại Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo quyết định biệt phái của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thời hạn là 03 năm để giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Ngày 28/4/2016, tổ biệt phái tỉnh Đồng Nai nhận nhiệm vụ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm với tổng số đơn do Viện kiểm sát cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao là 155 việc/251 đơn. Sau khi tiếp nhận toàn bộ số hồ sơ đơn tổ biệt phái đã phân loại theo từng lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và phân công cho các kiểm sát viên làm công tác biệt phái giải quyết.Với tinh thần làm việc trách nhiêm cao, các kiểm sát viên làm công tác biệt phái giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã tập trung nghiên cứu tham mưu cho các Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh giải quyết và trả lời 251 đơn trong thời gian từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016 tất cả 04 kiểm sát viên làm công tác biệt phái đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn và được Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định thôi biệt phái trở về công tác tại địa phương.

         Ngày 20/8/2019, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp Viện kiểm sát địa phương giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Tại hội nghị này, Tổ biệt phái tỉnh Đồng Nai đã được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tặng thưởng cho tập thể và 04 kiểm sát viên làm công tác biệt phái giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ Thị số 04/CT-VKSTC ngày 08/3/2016 và kế hoạch số 30/KH-VKSTC ngày 10/3/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác quản lý, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

 


                                             Vũ Thị Hồng Uyên – Tổ trưởng tổ biệt phái
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video

 
Thư viện video
 

 Thư viện ảnh

 
  • Cán bộ, công chức Viện kiểm sá...
ĐĂNG NHẬP