Trang chủ : Nội dung tin Home
Tìm kiếm
 

 Góp ý

 

Mọi thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ qua email:
Thanhnguyen99ct2@gmail.com

 

 Tin tức ngành

 
Kiến nghị khắc phục vi phạm Trong việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mai, lao động, phá sản và những việc khác theo quy định của pháp luật Cập nhật: 30-08-2019 04:14
Qua công tác kiểm sát nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Luật Tố tụng hành chính 2015 và Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mai, lao động, phá sản và những việc khác theo quy định của pháp luật nhận thấy
 
 

         Việc tranh chấp, khiếu kiện các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2019 diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng số liệu từ 01/12/2018 đến 30/5/2019 cho thấy Tổng thụ lý 299 vụ tăng 31 vụ so với cùng kỳ năm 2018.

            + Đối với vụ việc Hành chính tổng thụ lý 6 tháng đầu năm là 195 vụ việc nổi nên là những khiếu kiện về thu hồi đất, giải tỏa, bồi thường và chính sách tái định cư sau thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Nguyên nhân chính dẫn đến tranh chấp khiếu kiện phát sinh từ việc xác định giá trị quyền sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích công cộng, quốc phòng - an ninh, thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội chưa sát với giá thị trường chuyển nhượng đất tại địa phương. Nên khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho việc thực hiện các dự án đã gặp không ít khó khăn do người dân tập trung thành nhóm đông người để khiếu nại với chính quyền địa phương hay khiếu kiện tới cơ quan Tòa án gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.

          + Đối với vụ việc Kinh doanh thương mại tổng thụ lý 6 tháng đầu năm 2019 là 46 vụ việc nổi lên là những khiếu kiện về Tranh chấp hợp đồng tín dụng, tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, tranh chấp giữa các cổ đông, thành viên với nhau…Nguyên nhân chính dẫn đến tranh chấp khiếu kiện phát sinh từ việc có những mâu thuẫn, bất đồng về quyền và nghĩa vụ giữa các chủ thể mà chủ yếu là liên quan đến việc thực hiện hoặc không thực hiện quyền và nghĩa vụ hoặc thiệt hại về tài sản của một hoặc nhiều bên trong quan hệ mà các chủ thể tham gia.

          + Đối với vụ việc Lao động tổng thụ lý 6 tháng đầu năm 2019 là 58 vụ việc nổi lên là những khiếu kiện về Tiền lương, Bảo hiểm xã hội, chấm dứt hợp đồng trái luật …

Nhìn chung trong thời gian qua Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mai, lao động, phá sản theo đúng quy định của luật Tố tụng hành chính, Bộ luật tố tụng dân sự. Tuy nhiên qua công tác kiểm sát phát hiện Tòa án vẫn còn một số vi phạm cụ thể như sau:

Vi phạm về thời hạn gửi thông báo thụ lý.

Vi phạm trong việc ban hành quyết định không đúng mẫu.

            Vi phạm về thời hạn gửi quyết định.

Qua công tác kiểm sát nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và Luật Tố tụng hành chính 2015, Bộ luật tố tụng dân sự 2015, ngày 31/7/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 884/KN-VKS kiến nghị đến Chánh án tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khắc phục vi phạm tồn tại nêu trên.

Thực hiện việc gửi thông báo thụ lý cho Viện kiểm sát cùng cấp cũng như ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án, quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án đúng quy định tại các Điều 126, 141, 142 Luật Tố tụng hành chính và các Điều 214, 215, 216, 288  Bộ luật tố tụng dân sự, Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao


                            Vũ Thành Minh - VKSND tỉnh Đồng Nai
 
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video

 
Thư viện video
 

 Thư viện ảnh

 
ĐĂNG NHẬP