Trang chủ : Nội dung tin Home
Tìm kiếm
 

 Góp ý

 

Mọi thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ qua email:
Thanhnguyen99ct2@gmail.com

 

 Tin tức ngành

 
Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua Cập nhật: 18-06-2019 08:16
Xác định thi đua là động lực quan trọng thúc đẩy đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên của đơn vị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu luôn chú trọng phát động và triển khai tốt các phong trào thi đua của ngành và địa phương phát động như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỹ cương và trách nhiệm”; Phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban nhân dân huyện phát động; các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn…vv Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi để mỗi cán bộ, viên chức trong toàn đơn vị phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra.
 

       Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân cấp trên, của Liên đoàn lao động huyện, nhiệm vụ chung của địa phương và đặc điểm tình hình của đơn vị, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu xây dựng chương trình, kế hoạch và giao ước thi đua, trong đó, đề ra được những nhiệm vụ trọng tâm cũng như những chỉ tiêu nghiệp vụ cụ thể để toàn đơn vị cùng phấn đấu thực hiện, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Quá trình thực hiện, đơn vị luôn cụ thể hóa các chỉ tiêu trong từng thời gian cụ thể, định kỳ giao ban để nắm chắc tiến độ thực hiện; lãnh đạo đơn vị luôn sâu sát, nắm bắt tình hình để có sự chỉ đạo kịp thời. Công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua được đơn vị thực hiện đảm bảo dân chủ, khách quan có tác dụng khích lệ, động viên, nêu gương các gương điển hình tiên tiến, tạo động lực để các cán bộ, công chức của đơn vị tiếp tục cố gắng thi đua, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác kiểm sát của ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

          Những nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của tập thể cán bộ, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu đã góp phần cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong phong trào thi đua và đã được cấp có thẩm quyền ghi nhận và khen thưởng. Ngày 21/3/2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu Quyết định khen thưởng Hạng 3 cụm thi đua số 11 trong phong trào thi đua yêu nước cho tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu; Ngày 04/3/209 Ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam Quyết định tặng Bằng khen cho Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2018.

       Để nhằm động viên, khích lệ cho tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu và các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua theo chuyên đề do ngành phát động ngày 3/5/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức họp bình xét và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tặng bằng khen cho tập thể và 2 cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua.

        Nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam(28/7/1929 – 28/7/2019), trên cơ sở kế hoạch của Liên đoàn lao động huyện Vĩnh Cửu Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu đã đăng ký tham gia hội thi “Tiếng hát công nhân viên chức lao động” và “Chạy Việt dã” được tổ chức từ ngày 23 đến 25/7/2019 tại hội trường trung tâm văn hóa huyện Vĩnh Cửu.

       Bên cạnh đó để nhằm củng cố và nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, kiểm sát viên Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu đã vận động và đăng ký cho công đoàn viên đơn vị tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức

       Qua các phong trào thi đua, mỗi cá nhân trong đơn vị không ngừng phấn đấu, cố gắng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộ kiểm sát luôn “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng và bản lĩnh chính trị vững vàng; nắm vững kiến thức pháp lý và nghiệp vụ kiểm sát; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ về lý luận chính trị, quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên sâu về nghiệp vụ… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tiến trình cải cách tư pháp.

          Thời gian tới cán bộ, kiểm sát viên đơn vị tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, chú trọng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả góp phần xây dựng Ngành Kiểm sát vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp; đồng thời nâng cao chất lượng công tác khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên kịp thời phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./  

 

                             Phạm Thị Thu Hiền – VKS Vĩnh Cửu
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video

 
Thư viện video
 

 Thư viện ảnh

 
  • Chuyên đề: Hạn chế các bản án ...
  •  VIEÄN KIEÅM SAÙT ND TÆNH ÑOÀN...
  •  VIEÄN KIEÅM SAÙT ND TÆNH ÑOÀN...
ĐĂNG NHẬP