Trang chủ : Nội dung tin Home
Tìm kiếm
 

 Góp ý

 

Mọi thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ qua email:
Thanhnguyen99ct2@gmail.com

 

 Tin tức ngành

 
Phát hiện vi phạm trong hoạt động thu chi tài chính tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện thông qua công tác kiểm sát trực tiếp. Cập nhật: 30-05-2019 03:03
Thực hiện Kế hoạch, chỉ tiêu công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ năm 2019. Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-KSTHADS và Kế hoạch số 193/KH-KSTHADS ngày 27/03/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ, ngày 10/04/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo Pháp luật trong hoạt động thu chi tài chính đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ.
 

​       Đoàn kiểm sát do đồng chí Vũ Thị Lan Anh - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng  đồng chí Kiểm sát viên, chuyên viên phụ trách công tác kiểm sát thi hành án dân sự. Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Công Phúc - Chi cục trưởng, báo cáo kết quả tình hình thực hiện hoạt động công tác thu chi tài chính trong công tác thi hành án dân sự trong thời gian từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/03/2019. Trên cơ sở báo cáo, Viện kiểm sát đã tiến hành kiểm sát các hồ sơ, sổ sách và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện việc tuân theo pháp luật trong công tác thu chi tài chính của Chi cục thi hành án trong thời gian qua.

Qua thời gian 15 ngày kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy công tác tài chính trong thi hành án dân sự đã được Chi cục Thi hành án dân sự tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, được tiến hành một cách công khai, minh bạch, rõ ràng, đầy đủ cụ thể:

- Về công tác thủ quỹ: Sổ quỹ được ghi chép đầy đủ, rõ ràng. Thực hiện thu, chi tiền mặt, chuyển khoản đúng trong phạm vi trách nhiệm của người thủ quỹ. Kiểm đếm thu, chi tiền mặt chính xác và bảo quản an toàn quỹ tiền mặt của đơn vị.

- Về công tác kế toán: Chứng từ kế toán được cập nhật đầy đủ các phát sinh, được sắp xếp theo tệp gọn gàng theo từng tháng. Đã có các loại sổ như: Sổ quỹ tiền mặt, sổ theo dõi tiền gửi Ngân hàng, kho bạc, sổ nhật ký chung.

- Sổ theo dõi vật chứng, tài sản kê biên, tạm giữ: Đơn vị đã vào sổ theo dõi đầy đủ và có lập phiếu nhập kho, xuất kho và các thủ tục kèm theo đến ngày 23/3/2019.

          - Chấp hành viên thực hiện việc lập, cung cấp đầy đủ, kịp thời những chứng từ kế toán quy định tại Thông tư số 91/2010/TT-BTC và toàn bộ tài liệu có liên quan đến việc thu, chi, xử lý tiền, tài sản trong quá trình thi hành án với người được thi hành án, người phải thi hành án và các đối tượng khác có liên quan cho kế toán. Đã thực hiện việc nộp đầy đủ, kịp thời các khoản tiền, tài sản thu được của từng quyết định thi hành án vào quỹ. Yêu cầu kế toán chi trả cho những đối tượng được thi hành án đúng theo quy định của pháp luật và đề xuất xử lý các khoản tiền, tài sản tồn đọng theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, Thông qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát phát hiện Chi cục Thi hành án vẫn còn những thiếu sót, vi phạm trong quá trình thực hiện đối với công tác thu chi tài chính tại Chi cục THADS huyện, cụ thể như sau:

Đối với những vi phạm này, Viện kiểm sát đã tiến hành tổng hợp ban hành Kết luận số 274/KL-VKS và kiến nghị số 275 ngày 20/05/2019/KN-VKS yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới nhằm góp phần tạo điều kiện cho công tác thu chi tài chính trong thi hành án dân sự nói riêng và công tác kiểm sát thi hành án dân sự nói chung được thực hiện theo đúng quy định Pháp luật./.


                     Nguyễn Thị Hà- VKSND huyện Cẩm Mỹ
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video

 
Thư viện video
 

 Thư viện ảnh

 
  • Chuyên đề: Hạn chế các bản án ...
  •  VIEÄN KIEÅM SAÙT ND TÆNH ÑOÀN...
  •  VIEÄN KIEÅM SAÙT ND TÆNH ÑOÀN...
ĐĂNG NHẬP