Trang chủ : Nội dung tin Home
Tìm kiếm
 

 Góp ý

 

Mọi thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ qua email:
Thanhnguyen99ct2@gmail.com

 

 Tin tức ngành

 
Kết quả trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Quán Cập nhật: 20-05-2019 10:01
Thực hiện Quyết định số 98/QĐ-VKS-P11 ngày 11/4/2019 và kế hoạch số 413/KH-VKS-P11 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự trong lĩnh vực thụ lý và giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự theo đơn yêu cầu; kiểm sát án chủ động thi hành án dân sự; kiểm sát án đình chỉ thi hành án dân sự; tạm đình chỉ thi hành án dân sự, việc hoãn thi hành án dân sự, việc chưa điều kiện thi hành án dân sự; việc thu chi tài chính liên quan đến công tác thi hành án dân sự và công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Định Quán.
 

​       Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng với Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán tiến hành trực tiếp kiểm sát đối với Chi cục THADS huyện Định Quán về các nội dung theo kế hoạch đề ra, nghiên cứu sổ sách tài liệu và hồ sơ thi hành án do các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và Chấp hành viên cung cấp.

60338921_1049042121967597_8055352601216024576_n.jpg


    Trong thời gian kiểm sát từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019 đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự THADS huyện Định Quán đã làm tốt khâu công tác chuẩn bị như:

       Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, danh sách án, thống kê án và báo cáo bằng văn bản theo nội dung kế hoạch kiểm sát đề ra, đồng thời được sự phối hợp tốt của Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên cùng cùng Cán bộ nhân viên Chi cục THADS huyện Định Quán, tạo điều kiện thuận lợi đoàn trực tiếp kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra và đạt được  kết quả công tác kiểm sát trực tiếp như sau:

     Công tác thi hành án dân sự của Chi cục THADS huyện Định Quán trong thời gian qua đã được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy, UBND Huyện, Ban chỉ đạo công tác thi hành án dân sự huyện, hướng dẫn kịp thời về nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và sự phối kết hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn. Qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại địa phương.

      Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, tổ chức đã được Lãnh đạo Chi cục chỉ đạo thực hiện tốt. Mở đầy đủ các loại sổ sách theo dõi, quản lý đơn khiếu nại, tố cáo ghi chép đầy đủ rõ ràng. Việc tiếp nhận và ra thông báo thụ lý đơn khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền đã được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Hầu hết, các đơn khiếu nại đều được giải quyết đúng thẩm quyền và đúng hạn luật định.

      Công tác tài chính kế toán nghiệp vụ thi hành án được thực hiện theo biên lai thu, chi tiền thi hành án và các hóa đơn chứng từ kèm theo. Thực hiện định kỳ việc đối chiếu chốt sổ tiền tồn tại tài khoản tạm gửi Kho Bạc (có xác nhận của Kho bạc). Mở, gửi các sổ tiền tiết kiệm tại ngân hàng Nông nghiệp huyện Định Quán đối với các khoản tiền phải chi trả nhưng đương sự chưa đến nhận.

      Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã được vẫn còn tồn tại những hạn chế và vi phạm trong công tác thi hành án dân sự.

      Trên cơ sở đó Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành kết luận trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Quán.


                                 Trần Đình Phi Long - VKSND tỉnh Đồng Nai

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video

 
Thư viện video
 

 Thư viện ảnh

 
  • Chuyên đề: Hạn chế các bản án ...
  •  VIEÄN KIEÅM SAÙT ND TÆNH ÑOÀN...
  •  VIEÄN KIEÅM SAÙT ND TÆNH ÑOÀN...
ĐĂNG NHẬP