Trang chủ : Nội dung tin Home
Tìm kiếm
 

 Góp ý

 

Mọi thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ qua email:
Thanhnguyen99ct2@gmail.com

 

 Tin tức ngành

 
Công tác tuyển dụng công chức ngành kiểm sát năm 2018-2019 Cập nhật: 04-04-2019 08:28
Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-VKSTC-V15 ngày 25/12/2015 của VKSND Tối cao v/v ban hành Quy chế phân cấp quản lý công chức trong ngành kiểm sát nhân dân và Quyết định số 494/QĐ-VKSTC ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức trong ngành kiểm sát nhân dân; Nhằm Tuyển chọn người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, sức khỏe, lý lịch rõ ràng vào làm việc trong ngành Kiểm sát nhân dân; Công tác tuyển dụng công chức bảo đảm khách quan, công bằng, khoa học, phù hợp vị trí việc làm theo đúng quy định.
 

​       Công tác tuyển dụng công chức là khâu cần thiết đầu tiên và có vai trò rất quan trọng để có thể tuyển dụng được những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, đáp ứng yêu cầu công tác của Ngành kiểm sát nhân dân. Với yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp hiện nay đòi hỏi công tác tuyển dụng cán bộ công chức của ngành phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khách quan, công tâm, công khai nhằm lựa chọn được những người thật sự xứng đáng, có tri thức, có tâm huyết và khát vọng cống hiến để đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ cán bộ, công chức kế cận đủ khả năng kế thừa và phát huy truyền thống của Ngành, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, vì đây là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát Đồng Nai. Hàng năm, căn cứ vào Quy chế tuyển dụng công chức của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức cán bộ và  bám sát quy chế phân cấp quản lý cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao. Công tác tuyển dụng được xác định là khâu đầu tiên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tính chất quyết định đến chất lượng đội ngũ cán bộ công chức sau này, việc tuyển dụng được thông báo công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, việc thành lập và hoạt động của Hội đồng tuyển dụng công chức, các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng công chức đều được bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tỉnh tổ chức thực hiện việc tuyển dụng cán bộ công chức, qua đó, có điều kiện sàng lọc, tuyển dụng được những cán bộ có tài, có đức với mục đích xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, kiểm sát viên vững về chính trị tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt...Việc tuyển chọn người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, sức khỏe, lý lịch rõ ràng vào làm việc trong ngành Kiểm sát nhân dân; Công tác tuyển dụng công chức bảo đảm khách quan, công bằng, khoa học, phù hợp vị trí việc làm theo đúng quy định là mục đích mà ngành kiểm sát Đồng Nai đặc biệt chú trọng. Vì vậy, công tác tuyển dụng công chức được coi là khâu quan trọng trong quá trình quản lý nhân sự, có ý nghĩa đặc biệt, quyết định đến chất lượng công chức; là yếu tố có ảnh hưởng quyết định đến tình trạng nhân lực của ngành kiểm sát Đồng Nai. Tuyển dụng công chức một mặt làm cho lực lượng công chức được trẻ hoá, mặt khác nâng cao trình độ trung bình của đội ngũ cán bộ, tạo ra một đội ngũ công chức có trình độ, kinh nghiệm giúp cho ngành kiểm sát ngày càng phát triển vững mạnh.

Tuyển dụng công chức hàng năm được coi là một giải pháp tích cực nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; mang tính khách quan, công bằng, cạnh tranh lành mạnh và khoa học. Xác định rõ vai trò, ý nghĩa của công tác tuyển dụng công chức. Năm 2018, để tuyển dụng đủ chỉ tiêu biên chế theo phê duyệt của Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân bổ cho ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhằm kiện toàn nguồn nhân lực của ngành kiểm sát Đồng Nai, thực hiện quyết định số 441/QĐ-VKSTC ngày 11/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2018; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã 02 lần thông báo công khai nhu cầu tuyển dụng trên Báo địa phương, Trang thông tin điện tử của cơ quan.

Trên cơ sở công văn số 5664/VKSTC-V15 ngày 28/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt số lượng và danh sách tuyển dụng cán bộ công chức năm 2018 của VKSND tỉnh Đồng Nai; Ngày 27/12/2018, VKSND tỉnh Đồng Nai đã có kế hoạch thi tuyển công chức số 05/KH-VKS-P15.

Trong công tác tuyển dụng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai chú trọng quan tâm đến công tác sơ tuyển, bắt đầu từ khâu chọn lọc hồ sơ ( Yêu cầu về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: Không vi phạm quy định của Ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Có trình độ đại học trở lên hệ chính quy đúng chuyên ngành cần tuyển;   Yêu cầu về sức khỏe: Có đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật; đủ tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng và có đầy đủ bằng tin học, ngoại ngữ; đến việc xem xét về ngoại hình, giọng nói, chữ viết, để chọn được những thí sinh đạt chuẩn quy định). Qua công tác sơ tuyển đã chọn lọc được những thí sinh có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia thi tuyển.

VKSND tỉnh Đồng Nai cũng rất chú trọng đến những ứng viên nằm trong các trường hợp thuộc diện ưu tiên trong tuyển dụng như: “Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: Cộng 30 Điểm vào tổng số Điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Cộng 20 Điểm vào tổng số Điểm thi tuyển hoặc xét tuyển; 

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND; đội viên thanh niên xung phong; đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ Đoàn, Hội có thời gian công tác Đoàn, Hội từ 03 năm liên tục trở lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Người có Bố đẻ, Mẹ đẻ (kể cả Bố nuôi, Mẹ nuôi được pháp luật công nhận) là công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả những người đã nghỉ việc hưởng chế độ BHXH hoặc đã chết): Được cộng 10 Điểm vào tổng số Điểm thi tuyển hoặc xét tuyển”.

Sau khi đã sơ tuyển và chọn lọc được những thí sinh có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia thi tuyển, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thành lập Hội đồng tuyển dụng, các Ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng  giúp Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị thực hiện đầy đủ các khâu liên quan để công tác tuyển dụng được tổ chức theo đúng quy trình của ngành.

Vào ngày 15,16 và 17 tháng 01 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tuyển dụng công chức và được thực hiện theo đúng quy trình tuyển dụng của ngành, dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban giám sát Công tác bảo mật đề thi và bài thi của thí sinh đều được đảm bảo bí mật tuyệt đối; công tác chấm thi được diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Nhằm đảm bảo việc thi tuyển công chức được công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh và đúng quy định.                                                                                                            TCCB04042019.jpg

 

Ứng viên tham gia thi tuyển công chức năm 2018-2019

 

Kết quả trong kỳ thi đã có 09 ứng viên tham gia tuyển dụng đạt kết quả theo tiêu chuẩn quy định của ngành đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao tuyển dụng vào ngành.

Tất cả quy trình tuyển dụng từ khâu sơ tuyển, thi tuyển đều được thông báo công khai và thực hiện đúng quy trình. Nhằm tạo sự công bằng, khách quan với mục đích nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy, góp phần xây dựng ngành kiểm sát Đồng Nai chính quy, chất lượng, bản lĩnh, đáp ứng nhu cầu hội nhập và cải cách tư pháp trong tình hình mới nhằm thực hiện chính sách thu hút nhân tài vào làm việc trong ngành kiểm sát.

 

                                                            Lê Thị Nga-Phòng TCCB​


Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video

 
Thư viện video
 

 Thư viện ảnh

 
 •                ...
ĐĂNG NHẬP