Trang chủ : Nội dung tin Home
Tìm kiếm
 

 Góp ý

 

Mọi thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ qua email:
Thanhnguyen99ct2@gmail.com

 

 Tin tức ngành

 
Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện công tác phối hợp liên Ngành trong công tác Thi hành án dân sự. Cập nhật: 21-03-2019 03:41
Việc xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự giữa các cơ quan: CA, VKSND, TAND và Chi cục THADS huyện là một trong những yếu tố quan trọng trong việc tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan và thúc đẩy quá trình giải quyết các vụ việc THADS ngày càng hiệu quả hơn; quy định đầy đủ, chi tiết những nội dung quan trọng về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của các cơ quan CA, VKSND, TAND và Chi cục THADS huyện trong công tác thi hành án dân sự, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm việc giữa các cơ quan tư pháp.
 

​        Sau 03 năm thực hiện việc ký kết quy chế phối hợp liên Ngành giữa CA, VKSND, TAND và Chi cục THADS huyện, việc phối hợp trong công tác Thi hành án dân sự đã đạt được nhiều kết quả tích cực:

Nhìn chung công tác THADS được tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và của công dân.

 Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong công tác THADS thời gian qua được các cơ quan tư pháp quan tâm, chỉ đạo giải quyết tốt, các đơn thư khiếu nại đều được giải đáp, trả lời đúng theo trình tự, thủ tục và đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Từ khi Quy chế phối hợp liên Ngành trong công tác THADS, giữa các cơ quan Công an,Toà án,Viện Kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự đã có sự phối hợp một cách đồng bộ, thống nhất nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, tổ chức, công dân theo quy định của Pháp luật, đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể:

Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành TAND đã thực hiện việc chuyển giao Bản án, Quyết định có hiệu lực thi hành cho Chi cục THADS theo đúng quy định, không có Bản án, Quyết định nào Toà tuyên không rõ ràng, khó thi hành. Việc chuyển giao được thực hiện trực tiếp và có lập biên bản chuyển giao, có chữ ký hai bên.

Đối với công tác chuyển giao, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ, gửi các thông báo, Quyết định về thi hành án, quy chế phối hợp đã quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan Công an, Toà án, Viện Kiểm sát, Chi cục THADS. Thông qua quy chế, các cơ quan đã thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc các quy định của quy chế phối hợp. Không có trường hợp chuyển giao, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ nào trái quy định Pháp luật.

Các quyết định về thi hành án được Chi cục THADS thực hiện theo tục quy định tại Điều 38 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014. Các Quyết định được giao trực tiếp và đúng thời hạn, việc giao nhận được ghi chép trong sổ theo dõi và có chữ ký của hai bên. Đối với các Quyết định: Chưa có điều kiện thi hành án, Cưỡng chế, đình chỉ, tạm đình chỉ, hoãn thi hành án, Chi cục THADS đã giao kèm theo hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi để VKS lập đầy đủ các hồ sơ theo quy định.

Ngoài ra quy chế phối hợp liên Ngành còn tạo điều kiện thuận lợi trong việc phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ cho công tác thi hành án dân sự giữa các Cơ quan Công an, Toà án, Viện Kiểm sát, Chi cục Thi hành án như: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự  khi thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án những vụ việc khó khăn phức tạp cần thiết có sự phối hợp của Viện kiểm sát, khi có yêu cầu của Chi cục Thi hành án dân sự, Lãnh đạo Viện kiểm sát đều bố trí cử Kiểm sát viên tham gia phối hợp xác minh, đảm bảo việc xác minh đúng quy định Pháp luật.

Quy chế phối hợp quy định rõ trách nhiệm cụ thể của các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự trong việc tổ chức cưỡng chế có huy động lực lượng liên nghành, được thực hiện trong những trường hợp người phải thi hành án có hành vi chống đối, cản trở việc thi hành án. Đối với những trường hợp này, Chấp hành viên lên kế hoạch cụ thể, rõ ràng phân công trách nhiệm cho các cơ quan liên nghành trong quá trình tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định của Quy chế phối hợp.Viện kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát và phân công Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc cưỡng chế thi hành án theo đúng quy định pháp luật. Công tác cưỡng chế có tham gia của lực lượng liên nghành, các cơ quan đều thực hiện tốt trách nhiệm mà quy chế phối hợp liên nghành quy định, đảm bảo các vụ việc cưỡng chế thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, không có trường hợp cưỡng chế nào gây mất trật tự, ảnh hưởng đến tình hình chính trị, xã hội ở địa phương.

Phối hợp giải quyết án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng: Trong quá trình giải quyết Chấp hành viên phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tồn đọng đối với những vụ việc án đang thi hành đều chủ động phối hợp với Kiểm sát viên tìm giải pháp thống nhất giải quyết. Những vụ án có tính chất phức tạp, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự đều chủ động tổ chức các buổi họp liên ngành tìm giải pháp giải quyết kịp thời.

Đối với công tác kiến nghị, kháng nghị và trả lời kiến nghị, kháng nghị  đều được các cơ quan thực hiện nghiêm túc, đúng quy định Pháp luật. Các kiến nghị và kết luận VKS ban hành đều được Chi cục THADS chấp nhận và có công văn giải trình và trả lời kết quả đúng quy định góp phần cho Chi cục thi hành án khắc phục kịp thời những vi phạm, hạn chế, thiếu sót giúp cho công tác Thi hành án dân sự được giải quyết nhanh chóng và ngày càng hiệu quả hơn.

Hạn chế, tồn tại

Công tác chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án cho Chi cục thi hành án dân sự nhiều trường hợp còn chậm trễ.

Một số vụ việc cần phải có nội dung cần phải có đính chính, giải thích quyết định, bản án của Tòa án nhưng chưa được thực hiện đúng theo quy định. Có những trường hợp, cơ quan THADS đề nghị nhưng chưa nhận được trả lời hoặc trả lời chung chung của cơ quan Tòa án có thẩm quyền, gây khó khăn cho việc tổ chức thi hành án.

 Đối với cơ quan Công an, công tác phối hợp hiện nay vẫn dừng lại ở một chừng mực nhất định. Việc phối hợp cưỡng chế giữa cơ quan Công an và cơ quan THADS về cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định nhưng có một số trường hợp phối hợp chưa kịp thời, chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch bảo vệ cưỡng chế, gửi quyết định, tài liệu cho Viện kiểm sát để nghiên cứu, chuẩn bị tham gia cưỡng chế chưa kịp thời. 

Trong phối hợp với nhà tạm giữ Công an huyện, một số trường hợp, sau khi xét xử xong, phạm nhân được chuyển đến các trại giam để thi hành án nhưng cơ quan thi hàn án hình sự Công an huyện chưa kịp thời thông báo cho cơ quan THADS nơi xét xử sơ thẩm về nơi chấp hành hình phạt tù của người phải THA, khiến cơ quan THADS không nắm được thông tin về đương sự, gây khó khăn trong quá trình tổ chức THA. 

Phương hướng khắc phục hạn chế:

Để đảm bảo thực hiện tốt hơn Quy chế phối hợp, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại cần thực hiện số giải pháp sau:

 Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành CTHADS-TAND-VKSND-CA đã được ký kết.

Tổ chức tốt việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mỗi ngành trong công tác phối hợp kiểm sát tuân theo pháp luật, xét xử, giao nhận bản án của Tòa án, giao nhận vật chứng, tài sản, cưỡng chế, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thi hành án; phối hợp xác minh điều kiện thi hành án, đấu giá tài sản, giao tài sản…

Thường xuyên phối hợp nhằm xử lý các vướng mắc, khó khăn trong công tác thi hành án nhất là những vụ việc có tính chất phức tạp, giá trị lớn, tồn đọng kéo dài, đồng thời tổ chức họp rút kinh nghiệm những mặt hạn chế để có biện pháp khắc phục.

 Tham mưu và báo cáo đầy đủ kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự về những vụ việc phức tạp, khó khăn, vướng mắc, có khiếu nại, bức xúc làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an ninh chính trị tại địa phương.

 Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án bằng nhiều hình thức để mọi người dân cũng như cán bộ, công chức, tổ chức, cơ quan hiểu biết chấp hành và thực hiện  tốt pháp luật .

 Trong thời gian tới các cơ quan VKSND, TAND và Chi cục THADS huyện cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thường xuyên và đồng bộ các nội dung theo quy định của Luật THADS và Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS. Đối với các vụ việc quan trọng, phải giải quyết nhanh, dứt điểm cơ quan Chi cục THADS huyện phải báo cáo đến Ban chỉ đạo THA huyện để họp thống nhất hướng giải quyết, đảm bảo quá trình giải quyết vụ việc đúng quy định pháp luật.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp cần tiếp tục quán triệt đầy đủ nội dung Quy chế phối hợp liên ngành gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành. Từ đó tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả các nội dung Quy chế đề ra, phối hợp thống nhất hướng dẫn vướng mắc về pháp luật khi có phát sinh trong quá trình tổ chức THA.

Cần đẩy nhanh công tác xây dựng thể chế, nhất là các nội dung liên quan đến THADS để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao tính khả thi của các bản án, quyết định. Cần quy định chặt chẽ và có chế tài cụ thể để thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan hữu quan với cơ quan THADS. Pháp luật về chuyên ngành cũng phải có quy định đầy đủ về vấn đề phối hợp này để các cơ quan cùng thực hiện đầy đủ, thống nhất, hạn chế thiếu sót trong công tác phối hợp đồng thời rà soát sửa đổi, bổ sung những nội dung còn bất cập để phù hợp với quy định mới của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật sửa đổi, bổ sung Luật THADS và tình hình thực tiễn để nâng cao hiệu quả của công tác THADS.


                                       Nguyễn Thị Hà- VKSND huyện Cẩm Mỹ
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video

 
Thư viện video
 

 Thư viện ảnh

 
  • Chuyên đề: Hạn chế các bản án ...
  •  VIEÄN KIEÅM SAÙT ND TÆNH ÑOÀN...
  •  VIEÄN KIEÅM SAÙT ND TÆNH ÑOÀN...
ĐĂNG NHẬP