Trang chủ : Nội dung tin Home
Tìm kiếm
 

 Góp ý

 

Mọi thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ qua email:
Thanhnguyen99ct2@gmail.com

 

 Tin tức ngành

 
Tổng kết các thành tích phong trào thi đua năm 2018 Cập nhật: 24-01-2019 03:11
Năm 2018, các Phòng Viện tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2017 và những năm trước đây, tiếp tục có sự đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Ngành trong tình hình mới. Đồng thời đổi mới, phát động phong trào thi đua một cách toàn diện, tập trung vào thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ theo từng tiêu chí cụ thể, thiết thực lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện kế hoạch công tác của đơn vị và của Ngành theo các mức chỉ tiêu mới. Các phong trào thi đua đã gắn với các sự kiện lớn của đất nước, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Ngành.
 

​         Các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hiện tốt Hệ thống các chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao). Thực hiện tốt các quy định của Đảng, đoàn thể, chính sách pháp luật của Nhà nước, Quy chế nghiệp vụ của Ngành; Thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong sạch, vững mạnh”; Thực hiện nghiêm chỉnh việc nêu gương, quy chế dân chủ, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, công tác thông tin tuyên truyền, công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, công tác tư tưởng, công tác phối hợp liên ngành trong các lĩnh vực công tác và tham gia tốt các yêu cầu, nhiệm vụ để hưởng ứng các phong trào thi đua do cơ quan cấp trên, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương phát động.

Tổng kết thành tích năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã vinh dự được Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao tặng cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân; ngành Kiểm sát Đồng Nai hai cấp có 04 tập thể được tặng Cờ thi đua Dẫn đầu khối; có 04 đơn vị được Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao tặng Bằng khen vì có 02 năm liền là Tập thể lao động xuất sắc (2017-2018), tặng Bằng khen cho 08 cá nhân vì có 02 năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (2017, 2018), công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Ngành” cho 03 cá nhân vì có 03 năm liên tục (2016, 2017, 2018) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Trong các phong trào thi đua theo chuyên đề, ngắn hạn, ngành Kiểm sát Đồng Nai có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng ở nhiều phong trào khác nhau, cụ thể:

- Phong trào Thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Ngành (26/7/1960-26/7/2018): có 05 tập thể và 35 cá nhân được tặng bằng khen.

- Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”: có 06 tập thể và 35 cá nhân được tặng bằng khen.

- Phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016-2020): có 04 tập thể và 19 cá nhân được tặng bằng khen.

Đồng thời, năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai có 01 tập thể và 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Về thành tích khen thưởng thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định khen thưởng cho 08 tập thể Lao động xuất sắc, 24 tập thể Lao động tiên tiến, 46 cá nhân là Chiến sĩ thi đua cơ sở, 309 cá nhân đạt Lao động tiên tiến.

Bên cạnh đó, Viện trưởng Viện KSND tỉnh khen thưởng đột xuất cho 69 lượt cán bộ, Kiểm sát viên có thành tích trong công tác chuyên môn.

 

Viện trưởng VKSND Tối cao trao tặng Cờ thi đua ngành KSND cho tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Nai

 

Đối với việc khen thưởng thuộc thẩm quyền của địa phương:

- Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khen thưởng về thành tích 10 năm thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 29/01/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30/7/2007 của BCH Trung ương đảng (khóa X) về “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh khen thưởng cho 01 tập thể và cho cá nhân đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vì có thành tích trong đợt tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Đồng thời, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có 02 cá nhân, trong đó 01 đồng chí trong Ban lãnh đạo được UBND tỉnh tôn vinh “điển hình tiên tiến” năm 2018.

- Ngoài ra, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân vì có thành tích trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm sát ma túy trong tình hình mới”.

Về các phong trào thi đua của đoàn thể: Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai tặng Giấy khen cho Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được khen thưởng là “Công đoàn vững mạnh”; Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 01 cá nhân vì có thành tích xuất trong phong trào công đoàn năm 2018. Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được Đoàn khối các cơ quan tỉnh xét phân loại là “Chi đoàn vững mạnh” năm 2018. Và nhiều thành tích khác trong các phong trào thi đua của  24 đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp.

Đạt được những thành tích nêu trên, quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, lãnh đạo các đơn vị đã luôn quan tâm, quán triệt nội dung, ý nghĩa của từng phong trào để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nhằm phù hợp với mục tiêu thi đua, hướng trọng tâm vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh và huyện đã phát huy vai trò của người đứng đầu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã chủ động phát hiện người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến để khen thưởng kịp thời, tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi trong từng đơn vị, từng bộ phận công tác…từ đó làm tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2018 và những năm tiếp theo.                                            Nguyễn Văn Huyện
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video

 
Thư viện video
 

 Thư viện ảnh

 
ĐĂNG NHẬP