Trang chủ : Nội dung tin Home
Tìm kiếm
 

 Góp ý

 

Mọi thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ qua email:
Thanhnguyen99ct2@gmail.com

 

 Tin tức ngành

 
CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ NĂM 2018 Cập nhật: 03-12-2018 02:15
Thực hiện Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 23/4/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân; Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC ngày 15/5/2018 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc quán triệt và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ năm 2018.

        Nhằm tạo sự chủ động, có tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ; khắc phục tình trạng thiếu hụt đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giửa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị.

        Chuẩn bị sớm, dài hạn tạo nguồn cán bộ làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp. Phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ, vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng địa phương, đơn vị.

        Ngày 17/7/2018, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn số 787/VKS-P15 về rà soát, bổ sung qui hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021.
        VKSND tỉnh Đồng Nai quan tâm, chỉ đạo thực hiện, rà soát, bổ sung theo quy định để kiện toàn tổ chức, đảm bảo sự ổn định và kế thừa trong công tác cán bộ, trên cơ sở đánh giá đúng cán bộ và nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ trong Ngành.
        VKSND tỉnh Đồng Nai đã quán triệt điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch, với các yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn, uy tín, sức khỏe, chiều hướng và triển vọng phát triển theo quy định của Ngành.
         Các đơn vị cấp phòng và VKS cấp huyện khi giới thiệu nhân sự cân nhắc, lựa chọn những đồng chí có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đề nghị Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đưa vào danh sách quy hoạch lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021; Các đơn vị cấp phòng và VKS cấp huyện khi giới thiệu nhân sự cân nhắc, lựa chọn những đồng chí có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đề nghị Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đưa vào danh sách quy hoạch lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021; Cán bộ trong diện quy hoạch là những người đáp ứng cơ bản tiêu chuẩn chức danh cán bộ, nhưng cần được tiếp tục hoàn thiện thông qua đào tạo, rèn luyện và thử thách trong thực tiễn; Cán bộ trong quy hoạch được quản lý theo quy chế phân cấp quản lý cán bộ như đối với cán bộ đương chức. Người đứng đầu tổ chức có trách nhiệm đề cử và trực tiếp bồi dưỡng những cán bộ quy hoạch đã được tập thể có thẩm quyền quyết định.
         Các đơn vị có số lượng quy hoạch vượt quá số lượng quy định theo Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 23/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì tổ chức thực hiện lại quy trình Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định tại Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 23/4/2018.
          VKSND tỉnh: Quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý, tối thiểu phải quy hoạch 02 người vào một chức vụ; không quy hoạch một người vào quá 02 chức vụ.
         Chỉ đưa vào quy hoạch cấp trên đối với những người đang ở cấp dưới một cấp có trong quy hoạch; Chỉ đưa vào quy hoạch cấp trưởng đối với những người đang ở cấp phó, trường hợp có thành tích xuất sắc có trong danh sách nguồn quy hoạch cấp phó.
         Nguồn quy hoạch của giai đoạn sau được xây dựng trên cơ sở danh sách nguồn quy hoạch giai đoạn trước đã được phê duyệt.
          Số lượng người đưa vào quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng hoặc tương đương không vượt quá 02 lần số lượng cấp phòng của đơn vị (VKS tỉnh Đồng Nai có 13 phòng được quy hoạch tối đa 26 Trưởng phòng và 26 Phó Trưởng phòng);Số lượng người đưa vào quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng hoặc tương đương không vượt quá 02 lần số lượng cấp phòng của đơn vị (VKS tỉnh Đồng Nai có 13 phòng được quy hoạch tối đa 26 Trưởng phòng và 26 Phó Trưởng phòng);
          VKSND huyện: Số lượng người đưa vào quy hoạch Viện trưởng không quá 02 người;
          Số lượng người đưa vào quy hoạch Phó Viện trưởng không quá 03 người đối với đơn vị được cơ cấu 02 Phó Viện trưởng và không quá 04 người đối với đơn vị được cơ cấu 03 Phó Viện trưởng.
         Trên cơ sở danh sách đề nghị của các đơn vị sau khi đã thực hiện các bước quy hoạch theo hướng dẫn, Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Đồng Nai đã tổng hợp danh sách nhân sự quy hoạch chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và quy hoạch chức vụ Viện trưởng, phó Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã Long Khánh, Thành phố Biên Hòa trực thuộc VKSND tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2021 báo cáo Ban cán sự Đảng phê duyệt.

         Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, VKSND tỉnh Đồng Nai đã  hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2021. Kết quả phê duyệt rà soát quy hoạch đã được thông báo đến các đồng chí trong BCSĐ, BCH Đảng ủy, BLĐ, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn, Các phòng, VKSND cấp huyện trực thuộc VKSND tỉnh Đồng Nai và các đồng chí có tên trong danh sách quy hoạch/.

Lê Thị Nga-TCCB

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video

 
Thư viện video
 

 Thư viện ảnh

 
ĐĂNG NHẬP