Trang chủ : Nội dung tin Home
Tìm kiếm
 

 Góp ý

 

Mọi thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ qua email:
Thanhnguyen99ct2@gmail.com

 

 Tin tức ngành

 
NHỮNG NHIỆM VỤ CỦA KIỂM SÁT VIÊN KHI THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ PHÚC THẨM ÁN HÌNH SỰ THEO LUẬT HIỆN HÀNH Cập nhật: 30-01-2018 04:22
Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm là hoạt động của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp (trên cấp sơ thẩm) được bắt đầu từ sau khi Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án hoặc quyết định đối với vụ án chưa có hiệu lực pháp luật mà có kháng cáo hoặc kháng nghị đối với bản án hoặc quyết định đó.
 

​          Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm là hoạt động của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp (trên cấp sơ thẩm) được bắt đầu từ sau khi Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án hoặc quyết định đối với vụ án chưa có hiệu lực pháp luật mà có kháng cáo hoặc kháng nghị đối với bản án hoặc quyết định đó.

         Các Kiểm sát viên phải nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và quy định của luật Bộ luật tố tụng hình sự 2015 như sau:

* Chuẩn bị xét xử phúc thẩm

          Kiểm sát viên phải nghiên cứu tính có căn cứ của bản án sơ thẩm để nắm được nội dung vụ án, những chứng cứ được nêu ra để làm căn cứ buộc tội bị cáo; hành vi phạm tội của bị cáo và những dấu hiệu đặc trưng của tội phạm mà án sơ thẩm nhận định; tội danh, hình phạt mà án sơ thẩm đã quyết định. Nghiên cứu những phần của án sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị và nghiên cứu kỹ nội dung vụ án để nắm được việc kết tội của Tòa án trong bản án sơ thẩm dựa vào những căn cứ nào? Đối chiếu với hồ sơ điều tra, với nội dung bản kết luận điều tra, nội dung bản cáo trạng; so sánh với lời luận tội của Kiểm sát viên ở phiên tòa sơ thẩm để xem có gì khác biệt với nhận định của bản án sơ thẩm không? Qua đó nắm được quá trình diễn biến phiên tòa sơ thẩm. Kiểm tra phần thủ tục tố tụng của vụ án để xác định hồ sơ vụ án chuẩn bị được đưa ra xét xử phúc thẩm có chấp hành đầy đủ các quy định về tố tụng hình sự hay không? Phiên tòa sơ thẩm được xét xử đã chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật chưa? Kiểm tra biện pháp ngăn chặn để đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ theo quy định của Điều 347 BLTTHS.

         Tham gia các phiên họp xét kháng cáo quá hạn và phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc xét kháng cáo quá hạn (Điều 335 BLTTHS). Khi nghiên cứu thấy kháng nghị của cấp huyện không có căn cứ hoặc có tình tiết mới có thể đã làm thay đổi tính chất, nội dung sự việc dẫn đến kháng nghị không còn phù hợp nữa thì đề xuất thay đổi, bổ sung kháng nghị (không làm xấu hơn tình trạng của bị cáo) hoặc đề xuất rút một phần hoặc toàn bộ kháng nghị. Kiểm sát việc Tòa án chấp hành thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, việc gửi quyết định đưa vụ án ra xét xử cho Viện kiểm sát, người bào chữa, bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bi hại, đương sự, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị đảm bảo đúng quy định tại Điều 346, 362 của BLTTHS.

         Kiểm sát viên có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của Tòa án bổ sung chứng cứ mới theo Điều 353 BLTTHS nên có thể yêu cầu Viện kiểm sát cấp huyện điều tra xác minh bổ sung những chứng cứ mới như: Hỏi cung bị cáo, lấy lời khai của người có liên quan, tổ chức đối chất, xem xét lại hiện trường để làm rõ những tình tiết của vụ án trong thời hạn xét xử phúc thẩm. Việc xác minh phải được ghi biên bản, trong trường hợp thấy cần thiết có thể ghi âm, chụp ảnh, ghi hình để lưu hồ sơ vụ án. Đối với những vấn đề không thể điều tra xác minh bổ sung được thì Kiểm sát viên kết luận đề nghị hủy án giao về cấp sơ thẩm để điều tra lại hoặc xét xử lại theo quy định tại Điều 358 BLTTHS.

*Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm

         Kiểm sát viên đảm bảo có mặt để thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa phúc thẩm; đối với vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp thì phân công nhiều Kiểm sát viên tham gia (trong đó có lãnh đạo phòng). Kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử về thủ tục phiên tòa; về thành phần Hội đồng xét xử và những người tham gia phiên tòa; về việc bổ sung và xem xét chứng cứ mới tại phiên tòa; về việc tuyên án hoặc quyết định của Hội đồng xét xử đảm bảo theo đúng quy định tại các Điều 349, 351, 353, 354 BLTTHS. Theo dõi chặt chẽ và ghi chép nội dung xét hỏi của Hội đồng xét xử, của người bào chữa và ý kiến của người được xét hỏi để chủ động tham gia xét hỏi nhằm kiểm tra tính có căn cứ và tính hợp pháp của bản án hoặc quyết định sơ thẩm đối với những vấn đề có kháng cáo, kháng nghị; theo dõi mọi diễn biến của phiên tòa và những câu hỏi mà Hội đồng xét xử đã hỏi, để hỏi thêm những vấn đề phục vụ cho việc kết luận. Nếu thấy những gì mà Hội đồng xét xử đã hỏi rồi và đã được trả lời rõ thì không hỏi lại; những vấn đề gì chưa đề cập, nhưng cần thiết làm rõ thì Kiểm sát viên phải hỏi thêm.

          Kiểm sát viên căn cứ vào diễn biến phiên tòa, căn cứ vào cả chứng cứ cũ và chứng cứ mới để kết luận, phát biểu ý kiến, trình bày quan điểm đối với bản án, quyết định sơ thẩm và nội dung kháng cáo, kháng nghị trên cơ sở xem xét các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa phúc thẩm để kết luận về từng vấn đề theo nội dung của kháng cáo, kháng nghị. Khi trình bày quan điểm, có cân nhắc đến những chứng cứ và tình tiết mới tại phiên tòa; đối với kháng nghị thì có phân tích lý do của việc kháng nghị, viện dẫn các quy phạm pháp luật để bảo vệ kháng nghị. Trường hợp tại phiên tòa có những tình tiết mới làm thay đổi quan điểm giải quyết vụ án, Kiểm sát viên bổ sung, thay đổi kháng nghị; rút một phần hoặc toàn bộ kháng nghị tại phiên tòa và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó. Tranh luận, đối đáp tất cả những ý kiến có liên quan đến nội dung kháng cáo, kháng nghị mà người bào chữa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác nêu ra nhằm làm sáng tỏ sự thật, bác bỏ ý kiến không đúng của họ và bảo vệ quan điểm của Viện kiểm sát.

* Sau phiên tòa xét xử phúc thẩm.

         Kiểm sát viên kiểm tra biên bản phiên tòa và bản án, quyết định của Tòa án, nhất là phần quyết định của bản án, quyết định phúc thẩm; kiểm tra bản án, quyết định tuyên có đúng với họ tên bị cáo, tội danh, điều luật áp dụng, hình phạt (đối với từng bị cáo nếu là vụ đồng phạm) không? Các quyết định của bản án tuyên về phần dân sự, xử lý vật chứng, tài sản, án phí... xem có đúng nội dung mà Hội đồng xét xử đã tuyên tại tòa hay không? Nội dung tuyên có đúng thẩm quyền và giới hạn của xét xử phúc thẩm hay không? Trường họp phát hiện có vi phạm thì tùy theo mức độ, tính chất cần thiết, Kiểm sát viên báo cáo lãnh đạo thực hiện quyền kiến nghị hoặc đề nghị giám đốc thầm theo quy định của BLTTHS.

         Kiểm sát viên được giao nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Quy chế thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự và lập hồ sơ kiểm sát theo đúng quy định tại Điều 6 (Phần thứ hai) Quyết định số 590 của Viện trưởng VKSND tối cao./.

 

                                                                                                                                                             Dương Văn Tín- TP7
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video

 
Thư viện video
 

 Thư viện ảnh

 
 •                ...
ĐĂNG NHẬP