Trang chủ : Nội dung tin Home
Tìm kiếm
 

 Góp ý

 

Mọi thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ qua email:
Thanhnguyen99ct2@gmail.com

 

 Tin tức ngành

 
Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ kiến nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chậm cung cấp thông tin tài sản. Cập nhật: 24-11-2017 08:41
Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2014 có hiệu lực thi hành đã quy định rõ về phạm vi, nội dung, mục đích của chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong đó quy định một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính là Kiểm sát hoạt động của Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án.

​           Mặt khác, Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014 cũng đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Cơ quan Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và các Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự.

Theo đó tại khoản 2 Điều 12 Luật Thi hành án dân sự đổi bổ sung quy định về việc giám sát và kiểm sát việc thi hành án như sau:

“1.Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự …”

“2. Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự;…”.

Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, ngày 10/10/2017 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ theo Quyết định trực tiếp kiểm sát số 389/QĐ-VKS ngày 22/09/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ.

Trong đợt kiểm sát trực tiếp này ngoài việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự của cơ quan Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát còn chú trọng tăng cường kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự như Tòa án nhân dân, UBND các xã, các tổ chức tín dụng, bảo hiểm xã hội, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất…vv. Qua công tác kiểm sát nhận thấy sự phối hợp giữa các Cơ quan có liên quan đến việc thi hành án dân sự vẫn còn hạn chế dẫn đến công tác Thi hành án dân sự chưa thực sự hiệu quả. Một trong các cơ quan chưa thực sự làm tốt công tác phối hợp theo quy định của Pháp luật là Văn phòng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (VPĐKĐQSDĐ).

Để tổ chức thi hành các Bản án, Quyết định của Tòa án theo đúng quy định  cũng như thực hiện việc xác minh tài sản được nhanh chóng, chính xác, Chấp hành viên Chi cục THADS phải phối hợp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để nắm được thông tin về tài sản của người phải thi hành án.

Theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 44 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

b) Bảo hiểm xã hội, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất….đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý về tài sản, tài khoản của người phải thi hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; ký vào biên bản trong trường hợp Chấp hành viên xác minh trực tiếp hoặc trả lời bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chấp hành viên, đối với thông tin về tài khoản thi hành thì phải cung cấp ngay”.

Tuy nhiên, qua kiểm sát 15 hồ sơ thi hành án có liên quan đến tài sản thi hành án là đất đai, Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ đã ban hành 15 công văn yêu cầu VPĐKQSDĐ cung cấp thông tin về tài sản là quyền sử dụng đất thì có đến 09 văn bản VPĐKQSDĐ tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ chậm trả lời cho Chi cục THADS huyện dẫn đến việc thi hành án bị kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, của cơ quan tổ chức.

Điển hình:

Căn cứ Bản án sơ thẩm số 71/2016/DS-ST ngày 29/08/2016 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ, Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ đã  ra quyết định thi hành án số 11 ngày 03/11/2016 với nội dung: bà Ngô Thị H và ông Lê Văn D, địa chỉ: ấp 1, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai phải thi hành cho bà Trần Kim M số tiền 210.000.000 đồng và tiền lãi chậm thi hành. Qua xác minh điều kiện thi hành án, được biết bà Ngô Thị H và ông Lê Văn D có đứng tên quyền sử dụng đất thửa số 1134, tờ bản đồ số 14 tọa lạc tại ấp 1,  xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Ngày 15/06/2017 Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ ban hành Công văn đề nghị VPĐKQSDĐ tỉnh Đồng Nai- Chi nhánh Cẩm Mỹ sao lục hồ sơ gốc diện tích đất trên với các thông tin: đất cấp cho hộ hay cá nhân, mục đích sử dụng, có chuyển nhượng hoặc thế chấp dưới hình thức nào không, để Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ có cơ sở xử lý tài sản theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến nay VPĐKQSDĐ tỉnh Đồng Nai- Chi nhánh Cẩm Mỹ chưa trả lời cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ biết (chậm cung cấp thông tin 03 tháng, 11 ngày so với quy định).

Vì vậy, để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thi hành án dân sự cũng như để các quy định của Pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh, ngày 10/11/2017 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ đã ban hành kiến nghị đề nghị Giám đốc VPĐKQSDĐ Tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ cần thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo thực hiện việc cung cấp thông tin về tài sản là quyền sử dụng đất cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ đúng theo thời hạn quy định để Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ tổ chức thi hành các Bản án, Quyết định của Tòa án kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, của cơ quan tổ chức./.

                Nguyễn Thị Hà- VKSND huyện Cẩm Mỹ

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video

 
Thư viện video
 

 Thư viện ảnh

 
 •                ...
ĐĂNG NHẬP