Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).
Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2020 ) và 44 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai ( 26/7/1976 - 26/7/2020 )
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT (Lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Ngày 01/10/2020, đ/c Trần Trung Nhân-Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai nghỉ hưu theo chế độ. Ngày 22/02/2021, Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có Thông báo số 04-TB/BCSĐ về việc đồng ý chủ trưởng cho thực hiện quy trình bổ nhiệm để đề nghị bổ nhiệm 01 Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai từ nguồn nhân sự quy hoạch tại chỗ.
Được sự nhất trí của Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ngày 02/4/2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chốt để thảo luận, thống nhất về tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm chức vụ Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Thành phần tham dự hội nghị có: đ/c Nguyễn Văn Thắng- Phó Vụ trưởng và đ/c Thiều Khắc Duyên-Trưởng phòng Tổ chức cán bộ địa phường Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Đ/c Nguyễn Long Hồ-Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ-Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai; Các đ/c trong Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các đ/c trong Ban chấp hành Đảng ủy; các đ/c Trưởng phòng và tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các đ/c là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa.(Bước 2)
Thành phần tham dự hội nghị có ở bước 4 gồm có: Các đ/c dự hội nghị ở bước 2; Chủ tịch công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các đ/c là Phó trưởng phòng, Kiểm sát viện trung cấp và tương đương Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
Thành phần tham dự hội nghị
Thành phần tham dự hội nghị

Hội nghị trải qua 03 bước: Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu ý kiến, quán triệt nội dung, yêu cầu và tiêu chuẩn, trình tự bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
Đ/c Huỳnh Văn Lưu-Bí Thư Ban Cán sự Đảng-Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai báo cáo kết quả cuộc họp của Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Viện (tại bước 1). Tóm tắt lý lịch trích ngang, nhận xét, đánh giá 03 năm (2018-2020) của Ban cán sự Đảng và quá trình công tác, phẩm chất đạo đức của cán bộ được giới thiệu lấy phiếu tín nhiệm.Trong quá trình thực hiện trình tự bổ nhiệm, 06 đồng chí được Viện kiểm sát nhân dân tối cao Quyết định phê duyệt quy hoạch chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2021, đã có 05 đồng chí có đơn xin rút không thực hiện trình tự bổ nhiệm và chỉ còn 01 đồng chí Lê Nguyễn Thắng tiếp tục thực hiện quy trình.
Các đ/c tham dự hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm
Các đ/c tham dự hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm

Lê Thị Nga - Phòng TCCB


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​