Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).
Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2020 ) và 44 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai ( 26/7/1976 - 26/7/2020 )
Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án chính năm 2021.

Thực hiện kế hoạch công tác ngành năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai và Hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chủ động và khẩn trương xây dựng kế hoạch tập huấn và thư triệu tập hội nghị “Tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2021” bằng hình thức trực tuyến cho cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp.
Hội nghị tiến hành vào ngày 18/3/2021 (Thứ năm). Thành phần tham dự hội nghị có Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Lãnh đạo phòng 11 và Kiểm sát viên Phòng 11 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các Kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên đang thực hiện nhiệm vụ kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính (Tổng số 62 đồng chí tham dự theo thành phần triệu tập, ngoài ra có 03 đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có đồng chí Viện trưởng tham dự và các đồng chí thuộc các bộ phận công tác khác cùng tham gia hội nghị).
Khai mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Trang Hoàng, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quán triệt mục đích, yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, trang bị một số kỹ năng theo quy chế nghiệp vụ và tình huống thực tiễn có những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đồng thời rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp thực hiện đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.
Hội nghị đã nghe Lãnh đạo Phòng 11 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quán triệt Chỉ thị 06, Chỉ thị 07 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về nâng cao chất lượng kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và Hướng dẫn công tác năm 2021 của Vụ 11 – VKSND tối cao; Những nội dung trọng tâm của kế hoạch số 74/KH-VKS ngày 15/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; Hướng dẫn số 08/HD- VKSND Tối cao ngày 12/01/2021; căn cứ đánh giá chỉ tiêu của ngành theo Quyết định 379/QĐ-VKSNDTC; báo cáo chuyên đề kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất; những vấn đề cần rút kinh nghiệm và một số điểm mới cần lưu ý trong nội dung của Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời triển khai chuyên đề kỹ năng trực tiếp kiểm sát, thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự.
Tại hội nghị đã nghe ý kiến trao đổi thảo luận của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, ý kiến giải đáp về những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính của Lãnh đạo Phòng 11. Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Trang Hoàng, Phó viện trưởng kết luận, chỉ đạo một số nội dung sau:
1. Do thời gian hội nghị có hạn, nên đề nghị Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa tiếp tục nghiên cứu quán triệt các nội dung tài liệu hội nghị tấp huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2021 đã được gửi qua I-Office đến VKSND cấp huyện. Đối với các chuyên đề phòng 11 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã nghiên cứu, tổng hợp, soạn thảo cơ bản đầy đủ về kỹ năng kiểm sát thi hành án; Yêu cầu Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện tiếp tục, quan tâm, chỉ đạo đơn vị mình nghiên cứu thực hiện; đồng thời duy trì quán triệt chỉ thị 07/2017 ngày 23/11/2017 và Chỉ thị 06/2020 ngày 26/6/2020 của Viện trưởng VKSND Tối cao để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính… Quá trình thực hiện, cần bám sát vào nội dung, chương trình kế hoạch năm 2021 để thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án.
2. Trong thời gian qua, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh được Cấp ủy - Ủy ban nhân dân các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời sự quan tâm của Ban, ngành, địa phương thực hiện công tác phối hợp trong lĩnh vực này. Để tăng cường và thực hiện tốt chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp, nhất là đối với công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính, trong tình hình hiện nay thì Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp cần tiếp tục quan tâm, sắp xếp bố trí cán bộ hợp lý đối với công tác này. Đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính phải tăng cường nghiên cứu quy định của pháp luật, văn bản hướng dẫn của ngành, nội dung các vụ, việc thi hành án dân sự, hành chính để tăng cường phát hiện vi phạm nhằm yêu cầu kiến nghị, kháng nghị đối với Chấp hành viên, Cơ quan thi hành án dân sự, tổ chức cá nhân có liên quan chấn chỉnh khắc phục vi phạm, tăng cường công tác phối hợp…
3. Phòng 11 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, tiếp tục tổng hợp các ý kiến về những khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự do các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện gửi về để báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng thời liên hệ kịp thời với Vụ 11 - Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tiếp nhận phần giải đáp những khó khăn vướng mắc, sao gửi kịp thời cho Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện về việc giải quyết các vụ việc nổi cộm như: kiểm sát thu hồi tài sản thi hành án trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; các tổ tức tín dụng, có khiếu nại tố cáo kéo dài… để có hướng công tác thỉnh thị và trả lời thỉnh thị đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo quy định.
4. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thường xuyên duy trì chế độ báo cáo định kỳ theo quy chế về chế độ, thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành gửi về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (qua phòng 11) đảm bảo chính xác về số liệu, đầy đủ, kịp thời các nội dung kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính. Tăng cường quan hệ phối hợp (Sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định mới theo luật thi hành án dân sự, Nghị quyết của Quốc hội trong công tác thi hành án dân sự về Thừa phát lại, xử lý nợ xấu, thu hồi tài sản tham nhũng, án kinh tế).
5. Đối với những vụ việc cụ thể qua trao đổi tại hội nghị, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có báo cáo và hồ sơ vụ việc gửi về Phòng 11 tham mưu Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo.
Nguyễn Viết Hạnh –Phòng 11 - VKS tỉnh Đồng Nai


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​