Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).
Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2020 ) và 44 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai ( 26/7/1976 - 26/7/2020 )
Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom tăng cường công tác kiểm sát Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của TAND Huyện, phát hiện vi phạm và tiến hành kiến nghị đối với các Quyết định có vi phạm

Thông qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Toà án trong việc xem xét Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom nhận thấy trong thời gian qua Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã có một số vi phạm, điển hình:
Vi phạm trong việc chậm gửi quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho Viện kiểm sát kiểm sát (quy định tại điều 24 Pháp Lệnh 09/2014/UBTVQH13).
- Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 41/2020/QĐ-TA ngày 23/7/2020 đối với Nguyễn Đình Thái, sinh năm 1990. Quyết định ban hành ngày 23/7/2020 đến ngày 05/8/2020 mới gửi cho Viện kiểm sát (gửi chậm 09 ngày).
- Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 28/2020/QĐ-TA ngày 25/5/2020 đối với Sỳ Nhộc Ổn, sinh năm 1995. Quyết định ban hành ngày 25/5/2020 đến ngày 17/6/2020 mới gửi cho Viện kiểm sát (gửi chậm 20 ngày).
- Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 30/2020/QĐ-TA ngày 25/5/2020 đối với Ngô Hoàng Long, sinh năm 1997. Quyết định ban hành ngày 25/5/2020 đến ngày 17/6/2020 mới gửi cho Viện kiểm sát (gửi chậm 20 ngày).
- Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 29/2020/QĐ-TA ngày 25/5/2020 đối với Phan Quang Khải, sinh năm 2001. Quyết định ban hành ngày 25/5/2020 đến ngày 17/6/2020 mới gửi cho Viện kiểm sát (gửi chậm 20 ngày).
Người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính vắng mặt tại phiên họp nhưng Toà án tuyên họ có quyền khiếu nại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Toà án công bố quyết định là vi phạm Diều 31 Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 ngày 10/01/2014 của Uỷ ban thường Quốc hội khoá 13 về trình tự thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND.
- Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 26/2020/QĐ-TA ngày 01/4/2020 đối với Chắng Dìu Phu (Sắc Còn), sinh năm 1985; Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 27/2020/QĐ-TA ngày 01/4/2020 đối với Trần Thị Mỹ Oanh, sinh năm 1996.
Vi phạm phần nhận định của Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không chính xác, cụ thể:
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 29/2020/QĐ-TA ngày 25/5/2020, tại phần nhận định của Quyết định thể hiện “Lần sử dụng ma tuý gần đây nhất là 06/3/2020 tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tuy nhiên ngày 05/3/2020 Chù tịch Bắc Sơn ra Quyết định số 19/QĐ-UBND chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với Khải...” Như vậy, ngày Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn ra Quyết định số 19/QĐ-UBND chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc có trước ngày Khải sử dụng trái phép chất ma tuý là không chính xác.
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 28/2020/QĐ-TA ngày 25/5/2020 thể hiện: “Tuy nhiên, sau khi về địa phương anh Ôn vẫn tiếp tục có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý váo ngày 07/03/2020. Ngày 07/03/2020 Công an xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh, trật tự số 64/BB-VPHC đối với anh Sỳ Nhộc Ôn đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý vào lúc 20 giờ ngày 07/12/2019”. Như vậy, ngày 07/3/2020, anh Sỳ Nhộc Ôn có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý nhưng ngày 07/12/2019 Công an xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh, trật tự đối với anh Ôn là không chính xác.
Xét thấy những vi phạm nêu trên của Tòa án đã làm ảnh hưởng đến chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc kiểm sát các Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Viện kiểm sát và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự nên ngày 29/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã tiến hành ban hành kiến nghị yêu cầu Chánh án Toà án nhân dân huyện Trảng Bom nghiêm túc chấn chỉnh khắc phục những vi phạm như đã nêu đồng thời xác định trách nhiệm của thẩm phán có vi phạm để khắc phục.
Phạm Thị Thu Hiền - KVSND Trảng Bom


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​