Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).
Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2020 ) và 44 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai ( 26/7/1976 - 26/7/2020 )
VKSND tỉnh Đồng Nai tham dự Hội nghị tập huấn trưc tuyến Thông tư liên tịch số 03/2018, Quy trình tạm thời số 264/2020 về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh và sơ kết Thông tư liên tịch số 06/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã triệu tập đối với Cán bộ công chức, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên sơ cấp. Kiểm sát viên trung cấp công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, từ điểm cầu VKSND tối cao đến Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và 11 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND hai cấp có đại diện lãnh đạo VKSND cấp tỉnh và VKSND cấp huyện gồm: Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, công chức hai cấp làm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự.
Hình ảnh tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai
Hình ảnh tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai

     Tại Hội nghị, đại biểu được nghe lãnh đạo Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2) VKSND tối cao trình bày những nội dung của Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 01/02/2018 hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; Quy trình tạm thời số 264/QĐ-VKSTC ngày 21/7/2020 về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; giải quyết các vụ án xảy ra tại những "điểm nóng" có khiếu kiện phức tạp và sơ kết Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018 về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi. Đồng thời, hướng dẫn công tác tăng cường công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án xảy ra tại điểm nóng có khiếu kiện phức tạp và giải đáp những khó khăn, vướng mắc, bất cập có liên quan trong thực tiễn áp dụng một số quy định của pháp luật.
      Theo Báo cáo sơ kết việc thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2018 quy định phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Đồng Nai đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn trong Thông tư liên tịch 06/2018. Công tác xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án liên quan đến người tham gia tố tụng dưới 18 tuổi ở địa phương trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
      Các nguồn tin về tội phạm đều được phối hợp phân loại, giải quyết kịp thời, triệt để; các vụ việc phức tạp, có khó khăn trong thu thập, đánh giá chứng cứ, còn nhiều vướng mắc được liên ngành họp bàn tháo gỡ, giải quyết. Việc giải quyết các vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi bảo đảm có căn cứ, đúng quy định pháp luật; việc điều tra, truy tố, xét xử nhanh chóng, kịp thời, hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung; không có án hủy điều tra lại và Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội; quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng dưới 18 tuổi luôn được quan tâm bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh đúng quy định của pháp luật.
      Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, các trường đào tạo của Ngành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng chương trình, kế hoạch, tài liệu để mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án có người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng, đặc biệt các tội về xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm mua bán người. Công tác này được Viện kiểm sát tỉnh Đồng Nai chú trọng quan tâm, nhiều đơn vị đã xây dựng kế hoạch đào tạo tại chỗ.
      Sau khi nghe phát biểu chỉ đạo từ đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao một lần nữa Đông chí Huỳnh Văn Lưu – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai quán triệt, chỉ đạo đến các Lãnh đạo Viện hai cấp, Kiểm sát viên, công chức làm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự tại Hội nghị nhằm giúp Kiểm sát viên, công chức trong toàn Ngành nắm và thực hiện tốt các nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2018, Thông tư liên tịch số 06/2018, Quy trình tạm thời số 264/2020 và hướng dẫn tăng cường công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án xảy ra tại khu vực, địa bàn có "điểm nóng" và khiếu kiện phức tạp. Từ đó, áp dụng trong thực tiễn bảo đảm đúng pháp luật, thực hiện hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự nói chung, các vụ án xảy ra tại "điểm nóng" có khiếu kiện phức tạp và các vụ án có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi nói riêng.
      Đồng thời, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Phòng 2 VKSND tỉnh Đồng Nai tiếp tục khảo sát, đánh giá đúng thực tế, phối hợp với Văn tổng hợp cấp phát trang thiết bị phục vụ công tác ghi âm, ghi hình có âm thanh; phối hợp với các cơ sở đào tạo trong Ngành để đào tạo cán bộ thực hiện tốt công tác này.
      Xác định rõ tính chất phức tạp khi giải quyết các vụ án, từ đó có phương pháp giải quyết đúng đắn; đồng thời, phải linh hoạt, chặt chẽ về quy trình tố tụng trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
      Đối với những nội dung sơ kết Thông tư liên tịch số 06/2018, tại Hội nghị cũng nhấn mạnh, đây là những vấn đề được Quốc hội, dư luân quan tâm. Do đó, các đơn vị cần nắm vững các thủ tục được áp dụng; chủ động phối hợp với Trường nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh mở lớp tập huấn, bồi dưỡng cho công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị.
Qua hội nghị tập huấn, đã góp phần nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên 2 cấp, đồng thời trao đổi, thảo luận, tìm ra giải pháp khắc phục những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tiễn thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành tại địa phương./.
Nguyễn Thị Diến - VPTH


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​