Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).
Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2020 ) và 44 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai ( 26/7/1976 - 26/7/2020 )
VKSND tỉnh Đồng Nai tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố theo QĐ 111/VKSTC; kỹ năng ghi âm, ghi hình và quy định về danh mục bí mật nhà nước thuộc VKSND theo QĐ 1180/QĐ-TT

Tham dự và chủ trì lớp học có Đồng chí Huỳnh Văn Lưu – Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Chi - Vụ trưởng Vụ pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14), đồng chí Nguyễn Văn Tất – Phó vụ trưởng vụ 2 Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Đồng chí Mai Văn Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh; Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, cùng 150 học viên là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên VKS hai cấp tỉnh Đồng Nai về tham dự lớp học.
Đồng chí Huỳnh Văn Lưu, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại lớp học.
Đồng chí Huỳnh Văn Lưu, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại lớp học.

      Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại lớp học, đồng chí Huỳnh Văn Lưu, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai khẳng định trong những năm qua, ngành Kiểm sát Đồng Nai đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, coi đây là một trong những khâu công tác đột phá; không ngừng đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lấy người học làm trung tâm, tập trung bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ các khâu công tác kiểm sát, gắn lý luận với thực tiễn công tác, hướng đến thực chất, hiệu quả và tiết kiệm; từng bước nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành, đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách tư pháp, hướng đến mục tiêu cao nhất là chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức tham ra tập huấn cần tập trung thời gian nghiên cứu, tích cực tham ra thảo luận các tình huống mà báo cáo viên nêu ra, mạnh dạn phát biểu quan điểm, đề xuất của cá nhân để tìm ra biện pháp giải quyết có căn cứ, hợp tình, hợp lý nhất.
      Nội dung lớp bồi dưỡng chuyên sâu lần này thứ nhất là một số nội dung cơ bản của Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP “Thông tư liên tịch quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ” . TTLT này quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong thực hiện các hoạt động sau đây theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự: Quản lý, giải quyết các vụ việc tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (gọi tắt là vụ việc tạm đình chỉ);Quản lý, giải quyết vụ án hình sự tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án (gọi tắt là vụ án tạm đình chỉ); Quản lý, xử lý vật chứng, tài liệu, đồ vật, tài sản tạm giữ trong vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; Áp dụng, hủy bỏ, thay đổi, thay thế biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế trong vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.
      Thứ hai là những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ bí mật nhà nước và quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác bảo vệ bí mật nhà nước và yêu cầu của quá trình hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, cần thiết phải xây dựng Luật Bảo vệ bí mật nhà nước nhằm bảo đảm sự tương thích với các Hiệp định bảo vệ tin mật giữa Việt Nam và các nước; phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; đáp ứng yêu cầu nội luật hóa, tạo cơ sở cho việc thực hiện các cam kết của Việt Nam, thúc đẩy hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế trong phối hợp chia sẻ thông tin, trong đó có thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Bên cạnh đó, trong bối cảnh quốc tế ngày càng trở nên phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch, bọn tội phạm trong và ngoài nước không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá Việt Nam nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ XHCN ở Việt Nam.
Để thực hiện các mục tiêu này thì hoạt động tình báo, gián điệp để lấy cắp, chiếm đoạt bí mật nhà nước được đặc biệt chú ý. Trước tình hình phức tạp nêu trên, từ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và định hướng của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ bí mật nhà nước trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo; đồng thời, để hoàn thiện cơ sở pháp lý về bảo vệ bí mật nhà nước nên việc ban hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước là yêu cầu khách quan và cần thiết.
      Thứ ba là Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố (ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ngày 17/4/2020 của VKSNDTC) có hiệu lực từ ngày 17/4/2020 (Gọi tắt là Quy chế 111) là sự nhất thể hóa và thay thế cho 03 Quy chế, đó là: Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố (ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2017 của Viện trưởng VKSNDTC); Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (ban hành kèm theo Quyết định số 169/QĐ-VKSTC ngày 02/5/2018 của Viện trưởng VKSNDTC) và Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định (ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-VKSTC ngày 02/5/2018 của Viện trưởng VKSNDTC). Mục tiêu việc xây dựng và ban hành Quy chế 111 nhằm xây dựng nội dung hướng dẫn kỹ năng cho các Kiểm sát viên, cán bộ ngành KSND, bảo đảm tính thống nhất và sự đồng bộ trong thi hành hệ thống pháp luật tư pháp hình sự, khắc phục những hạn chế, bất cập và bổ sung hoàn thiện các Quy chế nghiệp vụ tạm thời, nâng cao hiệu quả hoạt độngTHQCT, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố vụ án hình sự trong tình hình mới.
Toàn cảnh lớp học
Toàn cảnh lớp học

      Tại buổi tập huấn, cán bộ, kiểm sát viên được nghe Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Chi - Vụ trưởng Vụ pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14) trực tiếp phụ trách giảng dạy chuyên đề về Thông tư liên tịch số 01/2020 và chuyên đề những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ bí mật nhà nước và phân tích rõ một số thiếu sót, tồn tại trong công tác THQCT, KSĐT ở một số vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND, yêu cầu cán bộ, kiểm sát viên và lãnh đạo các đơn vị cần nghiêm túc nghiên cứu, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục kịp thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tránh tái phạm. Đồng chí Nguyễn Văn Tất – Phó vụ trưởng vụ 2 Viện kiểm sát nhân dân tối cao phụ trách chuyên đề Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố (ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ngày 17/4/2020 của VKSNDTC); kỹ năng ghi âm, ghi hình theo QĐ 264/QĐ-VKSTC.
     Các chuyên đề đã làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan tới số lượng vụ án tạm đình chỉ, vụ việc tạm dừng xác minh tồn đọng, đặc biệt là các vụ án tạm đình chỉ đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và hướng dẫn phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 liên quan tới tạm đình chỉ vụ án, vụ việc tạm đình chỉ. Xây dựng nội dung hướng dẫn kỹ năng cho các Kiểm sát viên, cán bộ ngành KSND, bảo đảm tính thống nhất và sự đồng bộ trong thi hành hệ thống pháp luật tư pháp hình sự, khắc phục những hạn chế, bất cập và bổ sung hoàn thiện các Quy chế nghiệp vụ tạm thời, nâng cao hiệu quả hoạt động THQCT, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố vụ án hình sự trong tình hình mới.
      Sau hai ngày nghiên cứu, học tập, với sự đổi mới trong việc chuẩn bị nội dung tập huấn kịp thời và thiết thực, phương pháp, cách thức tập huấn có sự trao đổi, tương tác, tranh luận đã giúp cán bộ, công chức tập trung suy nghĩ, thảo luận, phát biểu quan điểm, hạn chế tình trạng công chức làm việc riêng trong giờ tập huấn, do đó chất lượng tập huấn được nâng lên, nhiều kinh nghiệm, cách làm hay được phổ biến, nhân rộng, một số vướng mắc, khó khăn được giải đáp, tháo gỡ; cán bộ, công chức được học hỏi bổ sung kiến thức pháp luật, được rèn luyện khả năng tổng hợp, phân tích, trình bày vấn đề và tâm lý tự tin khi phát biểu trước đông người. Đồng thời, hội nghị tập huấn cũng là một dịp để cán bộ lãnh đạo quản lý đánh giá về năng lực, trình độ, kiến thức pháp luật của cán bộ, công chức để có biện pháp đào tạo tiếp theo. Hơn nữa, việc tổ chức tập huấn chuyên sâu các chuyên đề về kỹ năng nghiệp vụ kiểm sát tại địa phương có ý nghĩa rất thiết thực, tập trung được toàn thể đội ngũ công chức Viện kiểm sát 2 cấp tham dự, đây là hình thức đào tạo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên mang lại hiệu quả cao./.
Nguyễn Thị Diến - VPTH

Hoạt động công doàn


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​