Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).
Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2020 ) và 44 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai ( 26/7/1976 - 26/7/2020 )
Kết quả trực tiếp kiểm sát phúc tra hoạt động thi hành án dân sự, hành chính đối với Cục Thi hành án dân sự hai huyện Định Quán và huyện Xuân Lộc

Đoàn phúc tra thông qua Quyết định, Kế hoạch phúc tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, đại diện lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự báo cáo kết quả thực hiện sửa chữa, khắc phục vi phạm, thiếu sót, sau đó tiến phúc tra hồ sơ, sổ sách của đơn vị theo kế hoạch, nhất là những nội dung đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai nêu trong kết luận của hai huyện Định Quán và huyện Xuân Lộc.
      Những vi phạm về thời hạn thông báo thi hành án, vi phạm trong việc ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án và thời hạn tự nguyện thi hành án, vi phạm trong việc xác minh điều kiện thi hành án và ra quyết định hoãn thi hành án, vi phạm về trình tự thủ tục tổ chức thi hành án.
      Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Quán, huyện Xuân Lộc tiến hành tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với Chấp hành viên, công chức liên quan đã để xảy ra những vi phạm nêu trong kết luận, có biện pháp sữa chữa, khắc phục vi phạm và đề ra giải pháp phòng ngừa vi phạm, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật thi hành án dân sự, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thi hành án dân sự, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của ngành. Tuy nhiên bên cạnh đó còn một số tồn tại, hạn chế như:
      Chưa làm được công tác rà soát, đối chiếu, phân loại tiền thi hành án về các khoản như tiền bán tài sản đấu giá tài sản vào tài khoản của Chi cục THADS, khoản thu, chi giữa bộ phận nghiệp vụ, bộ phận kế toán. Chưa có danh sách tiền tồn tạm gửi tại kho bạc và sổ phụ (xác định nợ, có, số dư) tại tài khoản.
      Thủ quỹ chưa lập danh tiền tồn cụ thể từng vụ, việc, đối với số tiền tồn tại quỹ, chưa lập sổ quỹ theo dõi tiền thu, chi thi hành án, lưu giữ chứng từ thu, chi để làm cơ sở đối chiếu với chứng từ kế toán.
Đến nay đoàn kiểm sát phúc tra đã có những kết luận cụ thể là:
Đoàn phúc tra ghi nhận việc triển khai thực hiện các nội dung theo kết luận số 565/KL-VKS-P11 ngày 20/5/2019 và kết luận số 1156/KL-VKS-P11 ngày 01/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với Chi cục Thi hành án dân sự của hai huyện Định Quán, huyện Xuân Lộc về việc khắc phục, sửa chữa những vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án của Chấp hành viên.
      Chi cục THADS huyện Định Quán và huyện Xuân Lộc tăng cường công tác phối hợp liên ngành, tranh thủ hướng dẫn của Cục THADS tỉnh Đồng Nai, Ban chỉ đạo THADS huyện đối với các vụ việc phức tạp, có khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi hành án đảm bảo chỉ tiêu thi hành xong về việc, về tiền, đảm bảo trình tự thủ tục thi hành án.
       Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán và huyện Xuân Lộc thông qua việc kiểm sát trực tiếp thi hành án dân sự tại hai Chi cục THADS huyện Định Quán và huyện Xuân lộc theo kế hoạch hàng năm, nên chú trọng kiểm sát đến nội dung kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.
Trần Đình Phi Long – VKSND tỉnh Đồng Nai


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​