Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).
Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2020 ) và 44 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai ( 26/7/1976 - 26/7/2020 )
Cảm nhận của Kiểm sát viên trẻ về phương châm hoạt động ngành Kiểm sát nhân dân

      Cùng với Chỉ thị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành và quán triệt đến toàn Ngành nhiều văn bản Hướng dẫn công tác của các Vụ nghiệp vụ, trên cơ sở phương châm hoạt động của Ngành. Nhưng để hiểu và thực hiện phương châm ấy là cả quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng trên con đường hành nghề kiểm sát của mỗi người khi khoác trên mình sắc áo thiên thanh cùng biểu tượng thanh kiếm và lá chắn. Thế đấy, khó khăn và gian nan khi chọn nghề, ngày công tố, đêm thâu thực hiện nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường, có khi trèo đèo, lội suối để đi tìm công lý nhưng sao ngăn cản được tinh thần thép, dũng cảm, không sợ hiểm nguy của các chiến sỹ mang trong mình dòng máu Viện kiểm sát nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Khi biết đến câu hỏi này, tôi đã tự vấn bản thân, mình đã thực sự hiểu hết ý nghĩa của phương châm tại Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quán triệt và chỉ đạo hay chưa? Và khi bắt đầu với những câu hỏi như thế này, tôi lại ngẫm ra, khi đọc qua một lần phương châm này, tôi thấy dễ ghi nhớ và sâu sắc vô cùng. Phương châm được ra đời dựa trên lý luận Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, pháp luật của Nhà nước và mục đích cao cả là vì lợi ích của nhân dân. Phương châm này gồm ba phương châm nhỏ gắn kết chặt chẽ với nhau, gồm “Đoàn kết gắn với đổi mới”, “Trách nhiệm gắn với kỷ cương”, “Thực chất gắn với hiệu quả”. Mỗi phương châm nhỏ đều có ý nghĩa và sự liên kết với nhau, tạo nên một thể thống nhất, hòa quyện với nhau, kỳ diệu vô cùng.
      Phương châm bắt đầu là đoàn kết và kết thúc là hiệu quả. Tôi liên tưởng ngay đến “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói. Hay câu ca dao: “Một cây làm chẳng nên non; Ba cây chụm lại thành hòn núi cao”.
Một lần nữa, tinh thần đoàn kết chính là phương châm đầu tiên mà đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhắc đến. Đoàn kết trong toàn ngành Kiểm sát, chung sức nối vòng tay lớn cùng vì nhiệm vụ chung sẽ tạo ra sức mạnh to lớn là nguồn gốc của mọi thắng lợi. Đoàn kết là truyền thống của dân tộc Việt Nam, đoàn kết, gắn bó chặt chẽ trên mọi mặt trận, phát huy sức mạnh của tập thể, cùng nhau ra sức giải quyết mọi khó khăn thì vụ án nào cũng sẽ phá được, người phạm tội đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
      Đối với ngành Kiểm sát nhân dân thì đoàn kết là điều kiện cần có trong mỗi đơn vị, đoàn kết trước hết là trong cấp ủy, trong tập thể ban lãnh đạo, từ đó sẽ lan tỏa và ảnh hưởng sâu rộng đến tinh thần, ý chí của mỗi cán bộ, công chức, Kiểm sát viên. Quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử không chỉ là việc mỗi một Kiểm sát viên chinh chiến, hành động trên mặt trận đấu tranh với tội phạm mà là sự dõi theo của Ban lãnh đạo Viện và những trái tim, tình đồng chí, đồng nghiệp tại đơn vị và toàn ngành cùng hướng đến vì mục tiêu chung, đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, công lý và văn minh cho xã hội. Sự sẻ chia kiến thức là những lần họp án, những trăn trở trong phân tích chứng cứ, giữa có tội hay vô tội, giữa hướng chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn hay bác yêu cầu của nguyên đơn … đều được Kiểm sát viên, Kiểm tra viên nêu ra, mặc dù mỗi người có những ý kiến đánh giá khác nhau nhưng tựu chung lại là đều cùng nhau xem xét, nghiên cứu để tìm ra cách giải quyết đúng đắn, chính xác nhất, làm sáng tỏ mọi quan điểm, vấn đề. Đó là sự đồng tình, đồng lòng, đồng sức, đồng minh có tổ chức và kỷ luật, có lãnh đạo và chỉ đạo, mỗi cán bộ, công chức ngành Kiểm sát đều mong muốn cống hiến hết sức lực và trí lực cho lý tưởng mà mình đã chọn.
      Kế tiếp của đoàn kết là đổi mới. Đồng chí Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao từng nói: “Việc thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, trước hết và trên hết gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Thủ trưởng đơn vị phải đổi mới tư duy, phương pháp, tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; gương mẫu trong công việc, lối sống và thực hiện chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Kiểm sát; luôn rèn luyện và khẳng định phẩm chất, bản lĩnh của người đứng đầu trong các quan hệ công tác quản lý và nghiệp vụ, trong và ngoài Ngành; đối với cấp dưới phải công bằng, khách quan, hợp tình, hợp lý; người đứng đầu phải trở thành trung tâm của khối đại đoàn kết trong tập thể lãnh đạo và toàn cơ quan, đơn vị và nếu để cơ quan, đơn vị mình xảy ra mất đoàn kết nghiêm trọng thì người chịu trách nhiệm trước hết phải là thủ trưởng, người đứng đầu…”. Tại các Chỉ thị, các văn bản, Hội nghị sơ, tổng kết của Ngành, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao luôn nhấn mạnh và đặc biệt chú trọng đến công tác cán bộ. Đổi mới công tác cán bộ không đồng nghĩa với việc tùy tiện luân chuyển, điều động thay đổi vị trí việc làm của cán bộ mà là sắp xếp, bố trí lại công việc, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ trên cơ sở nguyện vọng và nhu cầu công tác của cán bộ và đơn vị, nhằm phát huy sở trường, khả năng công tác, phương thức, nội dung làm việc hay của cán bộ được áp dụng và nhân rộng đến toàn Ngành và các đơn vị khác.
      Những năm gần đây, ngành Kiểm sát đã có nhiều đổi mới trên các lĩnh vực công tác như: công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất và theo chuyên đề; ban hành Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng Quy chế phân loại, đánh giá công chức và Bộ chỉ tiêu đánh giá và xếp loại thi đua, tăng cường khen thưởng đột xuất cho nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong giải quyết các vụ án; đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và kết quả hoạt động của Ngành, tuyên truyền về hình ảnh người Kiểm sát viên, tích cực phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam sản xuất bộ phim truyền hình tuyên truyền về công tác của Ngành và công tác phòng, chống tham nhũng, được dư luận đón nhận, đánh giá cao.
      Để việc đổi mới đạt hiệu quả cao nhất thì đòi hỏi phải có sự đoàn kết, thống nhất. Đoàn kết để cùng nhau đổi mới, cùng nhau phát huy hết khả năng làm việc, tạo ra nhiều sáng kiến, ý tưởng, phương pháp làm việc phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động điều tra, kiểm sát hoạt động xét xử, ban hành nhiều kiến nghị thiết thực, phát hiện vi phạm của các Cơ quan khác để ban hành kháng nghị, đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh và thống nhất. Để phát huy tinh thần đoàn kết và đổi mới, thì cần kèm theo yếu tố “Trách nhiệm và kỷ cương”. Trách nhiệm đối với Đảng, với nhân dân. Tinh thần trách nhiệm là ý thức thực hiện tốt nghĩa vụ, công việc của bản thân, không ỷ lại, dựa dẫm hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Tinh thần trách nhiệm là phẩm chất tốt, đáng quý, đáng trân trọng, là yếu tố mang tính quyết định tới sự thành công hay thất bại trong mọi việc. Trong bài viết về “Tinh thần trách nhiệm”, Bác Hồ đã từng chỉ rõ: “Tinh thần trách nhiệm là gì? Là khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi, đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy … là không có tinh thần trách nhiệm”. Là một cán bộ, công chức ngành Kiểm sát, giữ trọng trách cùng Tòa án nhân dân giữ cán cân công lý không bị nghiêng lệnh, cùng các Cơ quan, Ban, Ngành khác góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì mỗi người phải tự giác, chủ động nâng cao ý thức, nâng cao trách nhiệm của bản thân, phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công, không kén chọn vị trí công tác. Tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao, không vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, không làm việc qua loa đại khái, đó mới là bản lĩnh của cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát nhân dân.
      Tại khoản 2 Điều 11 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, quy định: “Phù hiệu của Viện kiểm sát nhân dân hình tròn, nền đỏ, viền vàng, có tia chìm ly tâm; ở giữa có hình ngôi sao năm cánh nổi màu vàng; hai bên có hình bông lúa; ở dưới có hình thanh kiếm lá chắn; trên nền lá chắn có nửa bánh xe răng màu xanh thẫm và các chữ “KS” màu bạch kim; nửa dưới phù hiệu có hình dải lụa đỏ bao quanh, phía trước có dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Mang trên mình màu áo thiên thanh, được gắn phù hiệu của Viện kiểm sát nhân dân, chắc hẳn mỗi người đều sẽ ý thức được trách nhiệm mà mình được giao. Thanh kiếm mang ý nghĩa xông pha, là biểu tượng cho sức mạnh, lòng dũng cảm, lá chắn lại là sự hy sinh cao cả, để che chở, bảo vệ chính nghĩa, công lý. Cùng với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, ngành Kiểm sát nhân dân cũng được giao trọng trách giữ gìn pháp chế, bảo đảm quyền con người, quyền công dân bất khả xâm phạm, xây dựng đất nước công bằng, văn minh, giàu đẹp và phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân.
      Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định xây dựng một nền công tố mạnh, trong đó, Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong Nghị quyết số 49-NQ/TW năm 2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Bộ Chính trị tiếp tục yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân tăng cường trách nhiệm của công tố trong hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử. Trách nhiệm của ngành Kiểm sát nhân dân là đảm bảo mọi hành vi phạm tội và người phạm tội được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, có căn cứ và đúng quy định của pháp luật, không để lọt tội phạm và người phạm tội, đặc biệt là không làm oan người vô tội. Dù để xảy ra oan sai trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố hay xét xử đều có trách nhiệm của Viện kiểm sát, trách nhiệm đến đâu xử lý đến đó, chỉ có Viện kiểm sát nhân dân mới được giao nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, bởi thế chúng ta phải thật sự nỗ lực, cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
      Trách nhiệm đi liền với kỷ cương, tinh thần trách nhiệm phải đi trước thì kỷ cương mới được tuân thủ nghiêm minh. Kỷ cương là kỷ luật, là quy tắc ứng xử đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, trong các quy định, quy chế của ngành Kiểm sát nhân dân, là nội quy làm việc của mỗi cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, công chức chấp hành, tuân thủ đúng kỷ cương là cán bộ, công chức đó có văn hóa công vụ. Kỷ cương trong ngành Kiểm sát nhân dân được thể hiện ở việc trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia, tôn trọng và tận tụy phục vụ nhân dân. Phải có ý thức tổ chức kỷ luật, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Trong giao tiếp với nhân dân, phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn quy trình giải quyết công việc, thực hiện “4 xin, 4 luôn: xin chào, xin lỗi, xin cám ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ”. Đối với đồng nghiệp, phải hợp tác, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân phải mặc trang phục theo đúng quy định của Ngành, bảo đảm gọn gàng, lịch sự, đúng quy định của Ngành.
      Đối với mỗi người, trên hành trình gắn bó với ngành Kiểm sát, có lẽ dấu ấn khó quên và đọng lại đẹp nhất đó là giây phút phấn khởi, thiêng liêng khi được bổ nhiệm vào các ngạch Kiểm sát viên và đọc lời tuyên thệ:
“1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân;
2. Đấu tranh không khoan nhượng với mọi tội phạm và vi phạm pháp luật;
3. Kiên quyết bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, lẽ phải và công bằng xã hội;
4. Không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”;
5. Nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân”.
(Điều 85 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014)
      Khi lời tuyên thệ ấy được đọc lên, vang vọng lại trong tâm trí mỗi Kiểm sát viên có lẽ là trách nhiệm trên đôi vai, là niềm tin mà Đảng, nhân dân đã giao phó và hy vọng. Là cấp hiệu và phù hiệu mới, là chức danh mới, là chặng đường rèn luyện, phấn đấu để nhận quyết định mới, trọng trách cao hơn, nhiệm vụ nhiều hơn nhưng với ý chí và lòng dũng cảm cùng lời dạy của Bác: “Công minh, chính trực, khách quan, tận trọng, khiêm tốn” thì dù trên cương vị, vai trò nào thì người Kiểm sát viên mới ấy vẫn sẽ một lòng, một dạ, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ cương, kỷ luật, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân như lúc ban đầu.
      Phương châm nhỏ cuối cùng trong phương châm mà đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhắc đến là “Thực chất, hiệu quả”. Tôi chỉ hiểu đơn giản, thực chất bao gồm thực tế và chất lượng, hiệu quả có nghĩa là đạt được kết quả như mong muốn, hữu hiệu nhất. Hằng năm, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đều tổ chức Hội nghị triển khai công tác trên cơ sở Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, toàn Ngành đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác của năm trước, nêu ra những kết quả đã đạt được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong năm. Đó là thực chất và hiệu quả, đánh giá những mặt đã làm được trong suốt chặng đường gói gọn trong một năm, khích lệ tinh thần các đơn vị, cá nhân trong Ngành bằng hình thức khen thưởng nếu làm tốt, nhắc nhở, rút kinh nghiệm, thậm chí phê bình trong trường hợp làm chưa tốt hoặc có sai phạm. Kết quả đạt được có thể tốt hay xấu là minh chứng rõ nhất cho cả quá trình làm việc có trách nhiệm, kỷ cương và thực chất hay không, vì kết quả khác với hiệu quả. Bởi vậy, để hiểu được, nhìn nhận đúng vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân là trách nhiệm của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên đó, là đặc tính thuộc về ý thức của mỗi người, do đó, câu cuối cùng trong lời tuyên thệ của Kiểm sát viên là “Nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân”, có như thế mới đem lại hiệu quả tối ưu nhất.
       Phương châm hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân là sự vận dụng sáng tạo công cuộc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phù hợp với bối cảnh của đất nước ta trong tình hình mới. Phương châm có sự liên kết mật thiết với nhau, ý trước làm tiền đề cho ý sau, có bắt đầu và có kết thúc. Tổng thể của phương châm là quá trình, là những bước tiến có kế hoạch rõ ràng, có mục tiêu thực hiện cụ thể được đưa ra, đã có sự chuẩn bị, sự hướng dẫn theo từng khâu công tác, được vạch ra theo từng giai đoạn. Tất cả đã được nói rõ tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Và “Để hoàn thành mục tiêu trên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ thị toàn Ngành tiếp tục phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, đồng thời, cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát luôn phải ghi nhớ và thực hiện mười chữ vàng mà Bác Hồ đã dạy:“Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, lấy đó làm kim chỉ nam, là mục đích mỗi người cán bộ Kiểm sát phải noi theo để học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong suốt cuộc đời mình.
Cao Thị Yến - VKSND thành phố Long Khánh

Hoạt động công doàn


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​