Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).
Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2020 ) và 44 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai ( 26/7/1976 - 26/7/2020 )

​Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin

Phòng​ thống kê tội phạm và công nghệ thông tin

1. Chức năng, nhiệm vụ

    Thực hiện chức năng quản lý và tổ chức hoạt động thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành, thống kê kết quả hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát Đồng Nai; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và trong công tác nghiệp vụ thống kê của Viện kiểm sát hai cấp. Phòng thống kê tội phạm có nhiệm vụ sau:

    Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các chế độ báo cáo thống kê của Viện kiểm sát hai cấp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp tổ chức thực hiện thống kê hình sự, thống kê liên ngành;

    Tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tỉnh quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát tỉnh và các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

     Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn công tác thống kê và công nghệ thông tin;

     Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, số liệu thống kê theo đúng chế độ bảo mật của nhà nước và quy định của ngành;

     Tham mưu giúp Viện trưởng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý mọi hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thống kê, công tác quản lý chỉ đạo điều hành; Hướng dẫn và quản lý về kỹ thuật công nghệ thông tin ở Viện kiểm sát hai cấp.

     Tham mưu, giúp Viện trưởng VKSND tỉnhtrong quản lý, vận hành trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Đồng Nai;

      Tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong việc cung cấp dữ liệu lý lịch tư pháp.

2. Cơ cấu tổ chức   

     Trưởng phó phòng: Bà Trần Thị Kim Thư;

     Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thành.   

3. Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2020 của Viện trưởng VKSND về việc sát nhập đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Đồng Nai, từ ngày 31/01/2020 Phòng TKTP & CNTT sát nhập với Văn phòng tổng hợp.


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​