Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).
Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2020 ) và 44 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai ( 26/7/1976 - 26/7/2020 )

Phòng 12

Phòng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Phòng 12)

1. Chức năng, nhiệm vụ:

    Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới;

    Tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân theo đúng quy định của pháp luật;

    Tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát;

    Hướng dẫn chỉ đạo các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện về công tác khiếu tố. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ khiếu tố trong ngành Kiểm sát Đồng Nai;

     Tiếp nhận, chuyển và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm;

     Giải quyết, tham gia giải quyết đơn do Viện trưởng giao.

2. Cơ cấu tổ chức

     Trưởng phòng: Ông Lưu Tam Thanh.

3. Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2020 của Viện trưởng VKSND về việc sát nhập đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Đồng Nai, từ ngày 31/01/2020 Phòng 12 sát nhập với phòng Thanh tra, đồng thời đổi tên thành Phòng Thanh tra - Khiếu tố.


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​