Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Văn bản: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự

Cơ quan ban hành

Viện kiểm sát

Lĩnh vực

Dân sự và hôn nhân gia đình

Thể loại

Thể loại 1

Tiêu đề

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự

Số/Kí hiêu

64/2014/QH13

Ngày ban hành

11/25/2014

Ngày hiệu lực

11/25/2014

Người kí

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự​

Ngày hết hiệu lực

 

Thể loại:ID

1

Lĩnh vực:ID

17

Cơ quan ban hành:ID

1

Attachments

luat sua doi bo sung 1 so dieu cua luat thi hanh an dan su.pdf    
Created at 8/18/2020 3:33 PM by System Account
Last modified at 8/18/2020 3:35 PM by System Account