Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự

Cơ quan ban hành

Viện kiểm sát

Lĩnh vực

Dân sự và hôn nhân gia đình

Thể loại

Thể loại 1

Tiêu đề

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự

Số/Kí hiêu

65/2011/QH12

Ngày ban hành

3/29/2011

Ngày hiệu lực

3/29/2011

Người kí

Nguyễn Phú Trọng

Trích yếu

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự​

Ngày hết hiệu lực

 

Thể loại:ID

1

Lĩnh vực:ID

17

Cơ quan ban hành:ID

1

Attachments

Sua doi bo sung luat to tung dan su.pdf    
Created at 8/18/2020 3:33 PM by System Account
Last modified at 8/18/2020 3:35 PM by System Account