Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Văn bản: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Cơ quan ban hành

Viện kiểm sát

Lĩnh vực

Tổ chức cán bộ

Thể loại

Thể loại 1

Tiêu đề

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Số/Kí hiêu

85/2015/QH13

Ngày ban hành

6/25/2015

Ngày hiệu lực

6/25/2015

Người kí

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân​

Ngày hết hiệu lực

 

Thể loại:ID

1

Lĩnh vực:ID

23

Cơ quan ban hành:ID

1

Attachments

luat bau cu dai bieu quoc hoi.pdf    
Created at 8/18/2020 3:33 PM by System Account
Last modified at 8/18/2020 3:35 PM by System Account