Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
Attachment
  
24/2004/QH116/15/2004

​Bộ Luật tố tụng Dân Sự​

6/15/2004Viện kiểm sátDân sự và hôn nhân gia đìnhThể loại 1
Attachment
  
15/1999/QH1012/21/1999

Bộ luật hình sự​​

12/21/1999Viện kiểm sátHình sựThể loại 1
Attachment
  
19/2003/QH1111/26/2003

Bộ luật tố tụng hình sự​

11/26/2003Viện kiểm sátHình sựThể loại 1
Attachment
  
53/2010/QH126/17/2010

Thi hành án hình sự​

6/17/2010Viện kiểm sátTạm giữ, tạm giam - THAHSThể loại 1
Attachment
  
03/2003/QH116/17/2003

Luật kế toán​

6/17/2003Viện kiểm sátKế toánThể loại 1
Attachment
  
33/2005/QH116/14/2005

Luật dân sự​

6/14/2005Viện kiểm sátDân sự và hôn nhân gia đìnhThể loại 1
Attachment
  
03/2011/QH1311/11/2011

Luật tố cáo​

11/11/2011Viện kiểm sátKhiếu nại, tố cáoThể loại 1
Attachment
  
02/2011/QH1311/11/2011

Luật khiếu nại​

11/11/2011Viện kiểm sátKhiếu nại, tố cáoThể loại 1
Attachment
  
05/2011/QH1311/26/2011

​Luật Cơ Yếu​

11/26/2011Viện kiểm sátCơ yếuThể loại 1
Attachment
  
84/2015/QH136/25/2015

Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động​

6/25/2015Viện kiểm sátHành chính - KDTM - LĐThể loại 1
Attachment
  
83/2015/QH136/25/2015

Luật ngân sách nhà nước​

6/25/2015Viện kiểm sátKế toánThể loại 1
Attachment
  
81/2015/QH136/24/2015

Luật kiểm toán nhà nước​

6/24/2015Viện kiểm sátKế toánThể loại 1
Attachment
  
58/2014/QH1311/20/2014

Luật bảo hiểm xã hội​

11/20/2014Viện kiểm sátKế toánThể loại 1
Attachment
  
85/2015/QH136/25/2015

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân​

6/25/2015Viện kiểm sátTổ chức cán bộThể loại 1
Attachment
  
48/2005/QH1111/29/2005

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí​

11/29/2005Viện kiểm sátKế toánThể loại 1
Attachment
  
65/2011/QH123/29/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự​

3/29/2011Viện kiểm sátDân sự và hôn nhân gia đìnhThể loại 1
Attachment
  
15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC9/15/2011

hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của luật tương trợ tư pháp​

9/15/2011Viện kiểm sátDân sự và hôn nhân gia đìnhThể loại 1
  
17/2012/QH136/21/2012

Luật tài nguyên nước​

6/21/2012Viện kiểm sátĐát đai - Tài nguyênThể loại 1
Attachment
  
05/2012/NĐ-CP2/2/2012

Sửa đổi, bổ xung một số điều các nghị định về đăng ký, giao dịch đảm bảo, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật​

2/2/2012Viện kiểm sátDân sự và hôn nhân gia đìnhThể loại 1
Attachment
  
01/2012/NQ-HĐTP6/13/2012

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí tòa án​

6/13/2012Viện kiểm sátDân sự và hôn nhân gia đìnhThể loại 1
Attachment
  
03/2014/BTTTT3/11/2014

Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin​

3/11/2014Viện kiểm sátThống kê tội phạm và CNTTThể loại 1
Attachment
  
64/2014/QH1311/25/2014

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự​

11/25/2014Viện kiểm sátDân sự và hôn nhân gia đìnhThể loại 1
Attachment
  
36/2005/QH116/14/2005

Luật thương mại​

6/14/2005Viện kiểm sátHành chính - KDTM - LĐThể loại 1
Attachment
  
37/2009/QH126/19/2009

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ Luật Hình Sự​

6/19/2009Viện kiểm sátHình sựThể loại 1
Attachment
  
01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA10/20/2008

Thông tư liên tịch về quan hệ phối hợp trong một số hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội và ngoài quân đội

10/20/2008Viện kiểm sátHình sựThể loại 1
Attachment
  
Số: 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC8/27/2010

Thông tư Hướng dẫn thi hành các qui định của bộ luật tố tụng hình sự về trả hồ sơ điều tra bổ sung​

8/27/2015Viện kiểm sátHình sựThể loại 1
Attachment
  
01/2010/NQ-HĐTP10/22/2010

Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một só quy định tại điều 248 và 249 của bộ luật Hình Sự​

10/22/2010Viện kiểm sátHình sựThể loại 1
Attachment
  
26/2008/QH1211/14/2008

Luật thi hành án dân sự ​

11/14/2008Viện kiểm sátThi hành án dân sựThể loại 1
Attachment
  
74/2009/NĐ-CP9/9/2009

Nghị định 74/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án ​

9/9/2009Viện kiểm sátThi hành án dân sựThể loại 1
Attachment
  
04/2009/TTLT-BTP-BTC10/15/2009

Thông tư liên tịch hướng dẫn đảm bảo tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án​

10/15/2009Viện kiểm sátThi hành án dân sựThể loại 1
1 - 30Next